Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – aktualności

Bezpłatna wstępna ocena wniosków HE

Bezpłatna wstępna ocena wniosków HE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zachęca wnioskodawców występujących w roli koordynatora lub lidera pakietu pracy (Work Package Leader) do korzystania z bezpłatnej usługi wstępnej oceny wniosków projektowych przez ekspertki/ekspertów zewnętrznych zarejestrowanych w portalu wideraexperts.eu.

Portal wideraexperts.eu

Ponad 500 ekspertów/ekspertek z całego świata reprezentuje szeroką gamę dziedzin nauki i przemysłu. Wśród nich wiele osób posiada doświadczenie jako ewaluatorzy/ewaluatorki i/lub eksperci/ekspertki Komisji Europejskiej.

Ekspertki/eksperci są zobowiązani do podpisania klauzuli poufności oraz zadeklarowania braku konfliktu interesów.

Koszty wynagrodzenia eksperta/ekspertki są w pokrywane w całości z budżetu projektu europejskiego NCP_WIDERA.NET.

Osoby zainteresowane ofertą powinny utworzyć konto w portalu (jako Applicant) i zarejestrować swój wniosek. Po założeniu konta KPK skontaktuje się indywidualnie w sprawie doboru odpowiedniego eksperta/ekspertki.

Usługa dotyczy wniosków przygotowywanych w ramach konkursów Horyzont Europa z obszarów:

Filar II: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa

  • Zdrowie,
  • Kultura, kreatywność i społeczeństwo włączające,
  • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa,
  • Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna,
  • Klimat, energia i mobilność,
  • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko;

Filar III: Europejska Rada ds. Innowacji (EIC)

  • EIC Pathfinder Open,
  • EIC Pathfinder Challenges;

Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

  • Zapewnianie szerszego uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości,
  • Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.

Więcej informacji na temat oferty można znaleźć na stronie projektu NCP_WIDERA.NET lub pisząc na adres widera(at)ncbr.gov.pl.

Stopka