08.04.2021

Prof. Marek Cała ponownie prezydentem Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego


prof. Marek Cała

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Marek Cała został ponownie wybrany na prezydenta Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego (International Organizing Committee of World Minning Congress – IOC/WMC). Tym samym rozpoczyna drugą kadencję na tym stanowisku, która potrwa do 2024 r.

Światowy Kongres Górniczy (World Minning Congress – WMC), został założony w 1958 r. przez wybitnego polskiego naukowca i inżyniera górnictwa – prof. Bolesława Krupińskiego. Organizacja ta nieprzerwanie od ponad 60 lat jednoczy przedstawicieli przemysłu z całego świata. Jednym z jej podstawowych celów jest tworzenie płaszczyzny wymiany myśli i doświadczeń w zakresie aktualnych technologii eksploatacji surowców mineralnych, ich ekonomicznie opłacalnego wykorzystania oraz poprawy bezpieczeństwa pracy branży skupionej na pozyskiwaniu surowców.

102. spotkanie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego, w którym uczestniczyli w sposób zdalny przedstawiciele 27 krajów (Krajowe Komitety Organizacyjne), odbyło się 26 marca 2021 r. Organizowane było przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii we współpracy z Jastrzębska Spółką Węglową SA. Uczelnię reprezentował Rektor AGH prof. Jerzy Lis, który w przemówieniu wygłoszonym podczas spotkania podkreślił wagę tworzenia międzynarodowych sieci współpracy na rzecz rozwoju oraz konieczność zadbania o przyszłość następnych pokoleń. Polskie instytucje publiczne reprezentowali Artur Soboń – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego oraz dr Adam Mirek – prezes Wyższego Urzędu Górniczego. W wydarzeniu brali udział również liderzy polskiego przemysłu reprezentowani przez firmy: KGHM Polska Miedź SA, Polska Grupa Górnicza, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, a także Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

Poza wyborem nowego prezydenta, jednym z najważniejszych punktów programu wydarzenia było omówienie przygotowań do kolejnego Światowego Kongresu Górniczego, który odbędzie się w 2023 r. w Brisbane w Australii. Będzie to wyjątkowa okazja dla międzynarodowych przedstawicieli wiodących światowych gospodarek surowcowych, aby spotkać się, znaleźć nowych partnerów, omówić bieżące wyzwania i podzielić się najnowszymi badaniami, technologią oraz najlepszymi praktykami.