29.11.2018

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” dla AGH


Na wniosek Urzędu Patentowego RP Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał Akademii Górniczo-Hutniczej odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Wyróżnienie odebrał Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka.

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” to szczególne wyróżnienie, nadawane przez Prezesa Rady Ministrów. Odznaczenie przyznawane jest osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym, ale także instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom wyróżniającym się osiągnięciami na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości.

W corocznych raportach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Akademia Górniczo-Hutnicza zajmuje czołowe pozycje wśród podmiotów zgłaszających największą liczbę wynalazków oraz wzorów użytkowych. W 2017 r. Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz AGH blisko 100 patentów na wynalazki oraz trzy prawa ochronne na wzory użytkowe.

Urząd Patentowy RP, który w tym roku świętuje jubileusz stulecia swojego istnienia, został ustanowiony 28 grudnia 2018 r. dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Był jedną z pierwszych instytucji państwowych utworzonych po odzyskaniu niepodległości.

Uroczystość wręczenia odznaki odbyła się 26 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Wydarzenie stanowiło część głównych obchodów 100. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i zawodu rzecznika patentowego.