12.11.2019

Nagrody Premiera RP 2019 dla naukowców AGH


Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz rozprawy habilitacyjne i doktorskie w 2018 roku. Wśród laureatów znalazła się dwójka naukowców z AGH.

Nagrodę za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej dostała prof. dr hab. Danuta Kisielewska za dorobek naukowy z zakresu eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych i wysokich energii.
Prof. Danuta Kisielewska należy obecnie do najlepszych i najbardziej znanych fizyków polskich. Wysoką, dobrze ugruntowaną pozycję w nauce światowej zdobyła dzięki badaniom przeprowadzanym od kilkudziesięciu lat różnymi technikami eksperymentalnymi, głównie w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek CERN pod Genewą, ale także w DESY w Hamburgu oraz Laboratorium im. Fermiego pod Chicago.
W kilkuset publikacjach, których jest autorką lub współautorką, przedstawiła wyniki badań oddziaływań cząstek elementarnych począwszy od zderzeń hadronów przy energiach do 250 GeV badanych techniką komór pęcherzykowych, przez oddziaływania elektron-proton, badane technikami elektronicznymi w ramach Współpracy ZEUS przy zderzaczu HERA w DESY, do oddziaływań proton-proton, badanych w eksperymencie ATLAS w CERN, przy najwyższej osiąganej energii 7 TeV. Do najznakomitszych wyników tych badań należy przede wszystkim pionierskie, bardzo dokładne wyznaczenie funkcji struktury nukleonu oraz odkrycie oddziaływań z dużą przerwą rozkładu cząstek wtórnych w pospieszności (rapidity), współudział w odkryciu bozonu Higgsa w eksperymencie ATLAS, odkrycie nowych prawidłowości w zderzeniach ciężkich jonów.

Nagrodę za wyróżniającą się rozprawę doktorską otrzymała dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik za rozprawę Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów działki ewidencyjnej.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 r. Przyznawane są za dorobek naukowy, osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne lub artystyczne oraz za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a także wyróżnione rozprawy doktorskie.