19.06.2013

X. edycja Konkursu „Otwarte Drzwi”

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił X. edycję Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.


Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie podejmujące problematykę niepełnosprawności w zakresie rehabilitacji społecznej, medycznej, zawodowej oraz rozwiązań technologicznych, które uzyskały bardzo dobrą ocenę uczelni, a obronione były w okresie do 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia Konkursu.
 
Termin składania prac upływa 22 lipca 2013 r.
 
Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy