30.06.2021

Konkurs o Nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła drugą edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 30 czerwca 2021 r.


Celem Konkursu jest uhonorowanie absolwentów szkół wyższych, którzy z sukcesem obronili prace magisterskie dotyczące uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Inicjatywa ta ma również docenić rolę promotorów tych prac, którzy efektywnie opiekując się magistrantami, przyczynili się do ich sukcesu.

Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać:

  • autorzy prac po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora,
  • promotorzy, za zgodą autora,
  • uczelnie, za zgodą autora.


Do konkursu można zgłaszać prace obronione w terminie między 1 stycznia 2016 r. a 28 lutego 2021 r.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne.

Szczegółowe informacje

Kontakt: konkurs.przedsiebiorczosci@prezydent.pl