06.03.2013

Konkurs na innowacyjny biznesplan dla małopolskich doktorantów

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza doktorantów do wzięcia udziału w konkursie „Małopolski Inkubator Pomysłowości 2013".


Konkurs skierowany jest do doktorantów szkół wyższych oraz placówek naukowych, które mają swoją siedzibę lub oddział na terenie Małopolski. Jego celem jest wyłonienie biznesplanów, które zawierają innowacyjne pomysły, technologie mające szansę na wdrożenie, komercjalizację i sukces rynkowy. Istotnym aspektem konkursu jest również kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród doktorantów.

Autorzy trzech najwyżej ocenionych biznesplanów otrzymają nagrody finansowe:
- miejsce I - 20 000 zł
- miejsce II - 15 000 zł
- miejsce III - 10 000 zł
Ponadto, Zarząd Województwa Małopolskiego będzie mógł przyznać nagrodę specjalną.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 marca br. Wyniki zostaną ogłoszone 5 czerwca br. podczas konferencji organizowanej przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji.


Szczegółowe informacje na stronie www.malopolska.pl.