15.10.2015

Doktorantka AGH w programie „TransFormation.doc”


Mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska, doktorantka z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH brała udział w kursie dla młodych naukowców w ramach programu „TransFormation.doc”, zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Kurs odbył się w dniach 6-19 września br. w Lund University – jednej z największych placówek edukacyjnych i badawczych w Szwecji oraz całej Skandynawii (uniwersytet kształci około 46 000 studentów na 8 wydziałach i zatrudnia ponad 6000 pracowników). Zajęcia obejmowały wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne, wizyty studyjne, odgrywanie ról, gry symulacyjne oraz twórcze techniki myślenia. Ponadto uczestnicy odwiedzili kompleks medyczny, inkubatory przedsiębiorczości oraz zaznajomili się z szwedzkim systemem nauki i biznesu oraz wspierania studentów i młodych przedsiębiorców.

 

Przed rozpoczęciem szkolenia naukowcy otrzymali szczegółowy program kursu oraz zapoznali się z publikacją pt. „Business Model Generation – A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers”. Książka jest praktycznym przewodnikiem, który pozwala zrozumieć, tworzyć i implementować nowe modele biznesowe oraz udoskonalać istniejące projekty. Pozycja została zredagowana przez 470 praktyków biznesu z 45 krajów.

 

Zadaniem uczestników kursu było przygotowanie i wstępne opracowanie trzech pomysłów biznesowych związanych z badaniami. Naukowcy pracowali nad projektami indywidualnie oraz w grupach podczas całego pobytu na uniwersytecie w Lund. Ponadto badacze zaprezentowali swoje najlepsze prace oparte na modelu biznesowym NABC. Model jest narzędziem służącym do tworzenia, oceny i prezentacji pomysłów, może być stosowany w sytuacjach życia codziennego. Metoda została opracowana w USA przez członków Stanford Research Institute.

 

Podczas szkolenia młodzi naukowcy wymieniali swoje doświadczenia w interdyscyplinarnych zespołach. Członkowie grup reprezentowali nauki medyczne, chemiczne, biologiczne, weterynaryjne, techniczne, ekonomiczne, społeczne i humanistyczne. Uczestnicy połączyli swoje zainteresowania naukowe ze światem biznesu. Kontakty nawiązywane pomiędzy grupą doktorantów i młodych naukowców z Polski, a środowiskiem międzynarodowym pozwoliły na wymianę informacji w ramach networkingu oraz interdyscyplinarności i komercjalizacji badań.

Rekrutacja

Rekrutacja do programu „TransFormartion.doc” składała się z dwóch etapów, była prowadzona od lutego do końca lipca br. Pierwszy etap poświęcono weryfikacji dokumentów aplikacyjnych, które obejmowały m.in. CV, oświadczenia o znajomości języka obcego (minimum na poziomie C1), potwierdzenie statusu doktoranta czy młodego naukowca oraz opinię o wnioskodawcy. Ponadto kandydaci przygotowywali „list motywacyjny”, zawierający wykaz zagadnień, z którymi chcieliby zapoznać się podczas kursu oraz cel swojego udziału w szkoleniu (np. podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji miękkich i przedsiębiorczości). W maju br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę osób zakwalifikowanych do drugiego etapu.

 

W drugim etapie konkursu naukowcy zmierzyli się ze zdalnymi formami rekrutacji – gry on-line „ClusterMind” i „Archipelago”, test predyspozycji, nagranie prezentacji video w stylu TED (5-7 minutowe nagranie w języku angielskim). Ponadto niektórzy uczestnicy wzięli udział w rozmowie z lektorem języka angielskiego, podczas której zostały zweryfikowane ich umiejętności językowe. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w lipcu br.

 

Laureaci zostali skierowani do kilku ośrodków naukowych na świecie, brali udział w szkoleniach na terenie Europy i Ameryki Północnej – Szwecja (Lund University), Holandia (Wageningen University) oraz Kanada (Ivey Business School i University of Alberta). Zajęcia odbywały się w 20-osobowych grupach.

Informacje o programie

Program „TransFormation.doc” został zrealizowany w ramach projektu systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu zorganizowano kursy dla 500 doktorantów i młodych naukowców w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

 

Kandydaci zakwalifikowani do programu (w drodze losowania) wzięli udział w jednym z następujących szkoleń:

  • szkolenie dwutygodniowe, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką (400 uczestników),
  • szkolenie trzytygodniowe, w zakresie kompetencji miękkich oraz trenerskich umożliwiających przekazanie nabytych umiejętności w polskim środowisku akademickim i poza nim (100 uczestników).

 

Kursy odbyły się w ośrodkach naukowych, które znajdują się wśród 100 najlepszych uniwersytetów na świecie (według rankingu szanghajskiego, który promuje międzynarodowe sukcesy naukowe). W zestawieniu ocenie podlega ilość absolwentów oraz pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczba najczęściej cytowanych naukowców, ilość publikacji w czasopismach „Nature" czy „Science", ilość publikacji wymienionych w wybranych indeksach. W rankingu porównywana jest wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.