27.02.2013

Aktualizacja abonamentów wjazdu oraz ograniczenia w dostępie do terenu AGH

Informujemy, że aktualizacja abonamentów wjazdowych na teren AGH rozpocznie się w piątek, 1 marca br. Dotychczasowe abonamenty zachowują ważność do 31 marca 2013 r.


Ze względu na rozpoczęcie budowy Centrum Energetyki, niezbędne jest wyłączenie z użytkowania na stałe ok. 300 miejsc parkingowych. Okresowo, w zależności od potrzeb blokowane mogą być kolejne parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej inwestycji. W związku z powyższym, od 1 kwietnia 2013 r. uczelnia podzielona zostanie na dwie strefy komunikacyjne, dostępne dla uprawnionych użytkowników na podstawie zróżnicowanego cennika abonamentów:

  • Strefa A - teren uczelni ograniczony Al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Czarnowiejską oraz ul. Akademicką (łącznie z parkingami za Halą B-6 i przed budynkiem B-7, dostępnymi z ul. Akademickiej) + parking za Halą B-4, dostępny od ul. Czarnowiejskiej.
  • Strefa B - pozostałe tereny uczelni, w tym parking przy ul. Akademickiej Bocznej.

 

Wraz z podziałem terenu uczelni na strefy, wprowadzone zostaną dodatkowe ograniczenia, wymuszone zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych w rejonie prowadzonej inwestycji. Tak więc od 1 kwietnia br.:

1. Ogranicza się możliwość wjazdu studentom - mieszkańcom DS. ALFA (nie dot. osób niepełnosprawnych) oraz instytucjom w nim funkcjonującym, na parking przy ul. Akademickiej Bocznej.
2. Poza niezbędnymi przypadkami, godziny wjazdu stałych dostawców ogranicza się do: przed 8.00 i po 15.30.
3. Ogranicza się do minimum wjazdy jednorazowe na zgłoszenie. Formularz zgłoszeniowy winien być zaakceptowany przez co najmniej Kierownika Katedry lub Kierownika Działu.
4. Limit uprawnień do wjazdu dla doktorantów ustala się na cały okres trwania inwestycji na 50.
5. Wstrzymuje się wydawanie nowych abonamentów do Strefy A, dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, na cały okres trwania inwestycji. 

Podział na strefy, ograniczenia dodatkowe oraz zaktualizowany cennik opłat, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Kolegium Rektorskie i zatwierdzone przez JM Rektora AGH, prof. Tadeusza Słomkę. 


Przypominamy, że prawo wjazdu nie jest jednoznaczne z zapewnieniem miejsca do parkowania na terenie AGH.   

Służby zarządzające systemem wjazdu na teren AGH przepraszają za zaistniałe utrudnienia i proszą o zgłaszanie wszelkich problemów oraz sugestii do Działu Straży AGH, tel. 617-39-99, lub bezpośrednio do Sekretariatu Dyrektora ds. Organizacyjnych, tel. 617-20-46, e-mail: sdo@agh.edu.pl   

Szczegóły aktualizacji  abonamentów:

Aktualizacja abonamentów odbywa się w biurze Straży AGH, w Pawilonie U-2 (Centrum Dydaktyki) przy ul. Reymonta 7, pok. 01, w dni robocze, w godzinach 8.00 - 15.00 oraz w soboty: 2, 9, 16, 23, marca, w godzinach 8.00 - 14.00.

Weryfikacja i przedłużenie ważności abonamentu wymaga przedłożenia do wglądu: identyfikatora (karty magnetycznej) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, a także wniesienia opłaty abonamentowej zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu zasad korzystania z systemu wjazdu na teren AGH.