Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – konkursy

Konkursy

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATINA 8 skierowany do młodych naukowców (nie liczy się wiek metrykalny a etap kariery). Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu wynosi 20 mln zł. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2024 r. do godziny 16.00.

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie trzech lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres trzech lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej.

Kierownik projektu musi mieć stopień doktora nadany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do momentu złożenia wniosku lub będzie musiał zobowiązać się do uzyskania stopnia doktora do końca czerwca 2024 r.

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od trzech do sześciu miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Szczegółowe informacje, dokumentacja

Stopka