Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – konkursy

Konkursy

Do 12 czerwca 2024 r. Fundacja Tygodnika „Polityka” przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do 24. edycji Nagród Naukowych „Polityki”.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców/naukowczyń, czyli osób do ok. 35. roku życia. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Laureatki/laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie kapituły. W skład kapituły I etapu (profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni staranną selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów/kandydatki do finału. Wyłonieni w ten sposób finalistki/finaliści konkursu poddawani są ocenie kapituły II etapu (obywatelskiej, nazywanej też społeczną), do której zapraszane są osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Kapituła II etapu ma wskazać pięcioro laureatów/laureatek, których badania uzna za szczególnie obiecujące nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego.

Laureat/laureatka w każdej z pięciu dziedzin nauki (nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne) otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostali finaliści/finalistki otrzymają nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

Lista 15 finalistów/finalistek zostanie opublikowana w „Polityce” 18 września, a laureaci/laureatki zostaną ogłoszeni w październiku 2024 r.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i i odesłanie go drogą elektroniczną do 12 czerwca br. na adres: stypendia(at)polityka.pl.

Szczegółowe informacje, regulamin, formularz

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce.

Stopka