Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – konkursy

Konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otwarła nabór wniosków w programie Zawacka NAWA.

Aplikować można w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA. Nabór wniosków będzie prowadzony w terminach wskazanych poniżej, do godz. 15.00:

  • 31 stycznia 2024 r. (Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Kazachstan, Macedonia Północna, Meksyk, Mongolia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Tunezja, Ukraina, Węgry, Wietnam),

  • 31 marca 2024 r. (Japonia).

Celem Programu Zawacka NAWA jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez indywidualne wyjazdy z Polski studentów/studentek, doktorantów/doktorantek, nauczycieli/nauczycielek akademickich oraz naukowców/naukowczyń zgodnie z postanowieniami bilateralnych umów międzyrządowych zawartych przez Polskę. Ponadto wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Meksyk, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Tunezja, Ukraina, Węgry, czy Wietnam.

Szczegółowa lista krajów oraz informacje o naborze

Stopka