13.05.2021

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju forum gospodarczego w Krynicy-Zdroju


Sygnatariusze umowy, fot. AGH

Województwo Małopolskie rozpoczęło długofalową współpracę z 14 uczelniami wyższymi, w tym z Akademią Górniczo-Hutniczą. Umożliwi ona podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski i ułatwi realizację innowacyjnych projektów i kluczowych przedsięwzięć, m.in. forum gospodarczego w Krynicy-Zdroju.

– Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, jest początkiem bezprecedensowego przedsięwzięcia. Współpraca samorządu ze środowiskiem naukowym na szczeblu akademickim jest nie tylko szansą na pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie i podniesienie jego konkurencyjności. To także kolejny krok w przygotowaniach do forum gospodarczego, które odbędzie się już we wrześniu w Krynicy-Zdroju – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Profesor Jerzy Lis, Rektor AGH podkreślił:

Bardzo nas cieszy współpraca na rzecz rozwoju województwa małopolskiego. Z tak silną reprezentacją uczelni z naszego regionu jesteśmy w stanie bardzo skutecznie pobudzić lokalną aktywność gospodarczą, a także wypracować rozwiązania, które będą służyć także pozostałym regionom. W ramach zawartej dziś umowy AGH zobowiązuje się do wzmocnienia forum gospodarczego w Krynicy-Zdroju wszelkimi rozwiązaniami naukowymi i technologicznymi, które mogą wpłynąć na konkurencyjność tego wydarzenia. Warto także podkreślić, że służymy naszym wsparciem w zakresie wyznaczania kierunków merytorycznego rozwoju forum w Krynicy.

Na mocy podpisanych porozumień, współpracę z Województwem Małopolskim rozpoczęły: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

W uroczystym spotkaniu, poza sygnatariuszami porozumienia, tj. rektorami uczelni i marszałkiem Witoldem Kozłowskim, uczestniczyli także: wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz oraz Marta Malec-Lech i Iwona Gibas z zarządu województwa.

– Nawiązanie tak szerokiej współpracy stworzy warunki do wymiany bezcennych doświadczeń organizacyjnych i metodycznych. Jestem przekonany, że wzmocnienie więzi między sferą nauki i gospodarki wyzwoli efekt synergii, który przełoży się na przyspieszenie rozwoju całego województwa, zarówno na polu gospodarczym, jak i edukacyjnym. Wspólne działania przy realizacji innowacyjnych projektów i przedsięwzięć wpisują się także w Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Porozumienia zakładają m.in. wspólne działania na rzecz rozwoju forum gospodarczego w Krynicy-Zdroju, w tym powołanie Rady Naukowej z udziałem przedstawicieli kluczowych uczelni wyższych. Dotyczą również ścisłej współpracy uczelni z samorządem wojewódzkim w zakresie organizacji wolontariatu podczas III Igrzysk Europejskich w 2023 r. – w tym stworzenia bazy studentów, którzy podejmą się pracy w charakterze wolontariuszy podczas wydarzenia. Mówią także o współpracy związanej z przygotowaniami do Europejskiego Festiwalu Biegowego.