Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Społeczny wymiar technologii okiem SoTechLab

Abstrakcyjna grafika przedstawiająca ludzka dłoń, w której kształcie wpisane są hasła związane ze społeczeństwem, socjologią, technologią.

Społeczny wymiar technologii okiem SoTechLab

Popularyzacja wiedzy z zakresu społecznego wymiaru technologii oraz nakreślenie najważniejszych problemów i wyzwań w tym obszarze to główna aktywność Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab), które działa przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią na Wydziale Humanistycznym AGH. Podsumowanie prowadzonych przez Laboratorium spotkań i dyskusji stało się tematem publikacji pt. „Społeczny wymiar technologii. Repertuary ryzyka i emancypacyjne nadzieje”. Polecamy lekturę opracowania.

Autorzy publikacji podkreślają, że technologie mają wpływ na sposób, w jaki żyjemy, pracujemy, spędzamy wolny czas, budujemy relacje emocjonalne czy komunikujemy się. Fundamentalne znaczenie technologii dla społeczeństw nie jest oczywiście wyłączną domeną czasów współczesnych, ale dotyczy całej historii ludzkości. Dziś szczególne znaczenie mają technologie informacyjne, które stają się ważnym narzędziem budowania relacji nie tylko między osobami i grupami społecznymi we wszystkich częściach świata, ale również stają się motorem wzrostu dla wielkich organizacji oraz światowej gospodarki.

Dokument ten pełni funkcję uwrażliwiającą na zjawiska ryzyka i emancypacji związanych z rozwojem nowych technologii, a zatem sygnalizuje obszary, które warto poddać w przyszłości głębszym analizom i namysłom – czytamy we wstępie opracowania.

Autorzy i autorki opracowania:
•    Katarzyna Cieślak (Szkoła Doktorska AGH, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią na Wydziale Humanistycznym AGH, SoTechLab)
•    dr hab. Katarzyna Leszczyńska, prof. AGH (Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią na Wydziale Humanistycznym AGH, SoTechLab)
•    Jakub Mirek (Szkoła Doktorska AGH, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią na Wydziale Humanistycznym AGH, SoTechLab)
•    dr Radosław Tyrała (Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią na Wydziale Humanistycznym AGH, SoTechLab)

„Społeczny wymiar technologii. Repertuary ryzyka i emancypacyjne nadzieje” (plik pdf)

SoTechLab powstało w marcu 2021 r. z inicjatywy osób pracujących w Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią na Wydziale Humanistycznym AGH. Stało się przestrzenią społecznej dyskusji oraz naukowych poszukiwań i analiz. Jedną z istotnych form działalności stały się spotkania dyskusyjne. Ich głównym tematem było zrozumienie społecznych kontekstów technologii, tego kto je tworzy, w jaki sposób są wdrażane, akceptowane i dostosowywane, jak wpływają na społeczeństwo. Od listopada zeszłego roku do lipca bieżącego roku odbyło się osiem takich spotkań.

Więcej o SoTechLab

Działania Laboratorium prowadzone w latach 2022–2024 są finansowane w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/548668/2022).

Stopka