Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Projekt badawczy realizowany w ramach rozprawy doktorskiej z dofinansowaniem z NCN

Na zdjęciu wnętrze Wielkiego Zderzacza Hadronów przypominające szeroki tunel.

fot. Dreamstime

Projekt badawczy realizowany w ramach rozprawy doktorskiej z dofinansowaniem z NCN

Dr hab. inż. Mateusz Dyndał, prof. AGH z Katedry Oddziaływań i Detekcji Cząstek na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej otrzyma dofinansowanie w wysokości 429 440 zł z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 4 na projekt badawczy, który będzie realizowany pod jego kierownictwem przez doktoranta lub doktorantkę w Szkole Doktorskiej AGH. Projekt nosi tytuł „Eksperymentalne badanie oddziaływań ultraperyferycznych z leptonami w stanie końcowym przy użyciu detektora ATLAS na LHC”.

Opis projektu

Eksperymentalne badanie oddziaływań ultraperyferycznych z leptonami w stanie końcowym przy użyciu detektora ATLAS na LHC ATLAS jest jednym z czterech głównych eksperymentów na Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN. Jest to eksperyment fizyki cząstek elementarnych przeprowadzany w ramach międzynarodowej współpracy i ma na celu wykorzystanie pełnego potencjału jakie zapewnia LHC. W badaniach naukowych prowadzonych przez ATLAS szuka się odpowiedzi na podstawowe pytania, takie jak: Jakie są podstawowe elementy składowe materii? Jakie są podstawowe siły natury? Fizycy pracujący przy eksperymencie ATLAS testują przewidywania Modelu Standardowego, który zawiera nasze obecne rozumowanie na temat podstawowych budulców materii i ich oddziaływań. Badania te mogą prowadzić do przełomowych odkryć, takich jak niedawne odkrycie bozonu Higgsa, a także do nowych potencjalnych odkryć fizyki wykraczającej poza Model Standardowy.

Zderzenia hadronów na LHC (np. protonów lub jonów ołowiu) w pewnych okolicznościach zapewniają wyjątkowe środowisko do precyzyjnych pomiarów Modelu Standardowego. Przykładowo: wiązki jonów ołowiu, które są przyspieszane do bardzo wysokich energii, są silnym źródłem fotonów – poprzez spójne działanie dużej liczby 82 protonów w atomie ołowiu powodujących powstanie pola elektromagnetycznego o wartości do 1025 woltów na metr. Gdy dwa takie hadrony „miną” się w niedużej odległości w centrum detektora ATLAS, fotony te mogą oddziaływać i wytwarzać nowe cząstki. Dlatego LHC można efektywnie przekształcić w wysokoenergetyczny zderzacz fotonów, badając wiele różnych procesów w stanie końcowym.

***

Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zespół badawczy składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu, oraz doktoranta. Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W czwartej edycji konkursu o finansowanie starało się 248 naukowców. Granty o łącznej wartości ponad 34,7 milionów złotych otrzyma 58 wnioskodawców. Otrzymane środki mogą przeznaczyć m.in. na badania, stypendia doktoranckie i wynagrodzenie dla promotora.

Stopka