Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Nagroda Prezesa POLSA dla absolwentki AGH

Zdjęcie laureatki, która trzyma w dłoniach pamiątkowy dyplom, stojąc na tle roll-upu promocyjnego POLSY. Obok laureatki widoczne flagi Polski i Unii Europejskiej.

fot. archiwum prywatne Martyny Świerczyńskiej

Nagroda Prezesa POLSA dla absolwentki AGH

Absolwentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Martyna Świerczyńska została laureatką Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej na najlepsze prace dyplomowe z zakresu badań kosmicznych i otrzymała nagrodę I stopnia w kategorii prac magisterskich.

Nagrodzona praca nosi tytuł Analiza wpływu warunków księżycowych na proces transportu regolitu. Jej promotorem był dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. AGH z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Martyna Świerczyńska opracowała koncepcję procesu transportowego regolitu z krateru księżycowego na powierzchnię Księżyca. Pierwszym etapem pracy była charakterystyka surowców pozaziemskich usytuowanych na asteroidach, Marsie oraz Księżycu. Autorka wskazała ekologiczne, energetyczne, gospodarcze aspekty ich eksploracji w kosmosie. Następnie dokładnie opisała topografię i warunki księżycowe oraz charakterystykę regolitu księżycowego. Podstawą do zaprojektowania koncepcji systemu było określenie założeń, które obejmowały: wybór lokalizacji, warunki zewnętrzne, wydajność systemu, plan i profil trasy oraz zasilanie urządzeń transportowych. Efektem tych działań było zaprojektowanie procesu transportu regolitu na Księżycu. Proces został podzielony na cztery etapy: urabianie, transport kraterowy, transport skarpowy oraz transport daleki. Dla każdego z etapów zostały zaproponowane urządzenia transportowe, z których opracowano 24 możliwe warianty systemu. Do oceny wielokryterialnej autorka zastosowała metodę APEKS, która umożliwiła wskazanie najlepszej konfiguracji w świetle przyjętych kryteriów. Na koniec dla wybranego wariantu wykonano analizę wydajności oraz obliczono podstawowe parametry urządzeń transportowych.

Mój ulubiony obszar logistyki nabrał nowego – kosmicznego – znaczenia. W obecnych czasach rozwój logistyki księżycowej jest kluczowym aspektem w planowanej eksploracji kosmosu – mówi laureatka konkursu.

Przygotowania do napisania pracy obejmowały szereg aktywności w sferze technologii kosmicznych. Martyna Świerczyńska uczestniczyła w międzynarodowej konferencji Space Resources Conference, zrealizowała dodatkowy moduł zajęć Technologie Kosmiczne i Komercjalizacja Przestrzeni Kosmicznej, brała udział w studenckim projekcie Technologie zrównoważonego rozwoju w górnictwie kosmicznym i ziemskim, a podczas programu Erasmus+, realizowanego w Instituto Superior de Engenharia do Porto, przygotowała raport Lunar Logistics – a literature review w ramach indywidualnej pracy badawczej.

To już piąta edycja konkursu o Nagrodę Prezesa POLSA na najlepsze prace dyplomowe z zakresu badań kosmicznych, a jednocześnie premierowa w przypadku rozpraw doktorskich. Zakończyła się rekordową liczbą zgłoszeń: z 19 uczelni i jednostek naukowych z całego kraju nadesłano ponad 40 prac.

Stopka