Znak z pełną nazwą uczelni - układ asymetryczny

W materiałach promocyjnych istnieje możliwość stosowania znaku graficznego AGH razem z pełną nazwą uczelni w języku polskim lub angielskim. Nazwa ta może zostać zakomponowana symetrycznie bądź asymetrycznie względem znaku. W układzie symetrycznym pełna nazwa uczelni umieszczona jest pod znakiem AGH i wyśrodkowana względem pionowej osi sygnetu. Nazwa polskojęzyczna została zaprojektowana w wersji jedno-, dwu- oraz trzywierszowej; w języku angielskim pełna nazwa uczelni posiada wersję jedno- i dwuwierszowe. Przy wyborze jednej z tych wersji należy kierować się proporcjami nośnika, oraz względami kompozycyjnymi i użytkowymi projektu.

Znak z pełną nazwą - układ asymetryczny, wersja jednowierszowa polska

Znak z pełną nazwą - układ asymetryczny, wersja dwuwierszowa polska

Znak z pełną nazwą - układ asymetryczny, wersja trzywierszowa polska

Znak z pełną nazwą - układ asymetryczny, wersja jednowierszowa angielska

Znak z pełną nazwą - układ asymetryczny, wersja dwuwierszowa angielska