Skip to content ↓

Znak graficzny – pliki do pobrania

Znak graficzny bez pełnej nazwy uczelni

Znak graficzny AGH posiada trzy wersje podstawowe: wersję wielobarwną oraz dwie wersje jednobarwne - pozytywową i negatywową.

W wersji wielobarwnej pojawiają się barwy uczelni: zieleń, czerń i czerwień. Reprodukowanie wersji wielobarwnej znaku graficznego w systemie barw Pantone (skrót „pms" w nazwie pliku) zapewnia spójne odwzorowanie barw znaku bez względu na miejsce wytworzenia materiałów drukowanych.

Jednobarwne wersje znaków należy stosować w przypadku, gdy znak graficzny jest umieszczany na tle innym niż białe lub jasnoszare. Wersje jednobarwne są również używane w sytuacji, gdy w druku istnieje konieczność ograniczenia liczby barw. Przykładem takiej sytuacji jest odwzorowanie znaku jedynie barwą czarną w czarno-białych ogłoszeniach prasowych lub dokumentach przesyłanych faksem.


Znak z pełną nazwą uczelni - układ symetryczny


Znak z pełną nazwą uczelni - układ asymetryczny

Stopka