Pomocnicze jednostki organizacyjne

Wydzielone pomocnicze jednostki specjalistycznych usług dla dydaktyki, badań naukowych oraz ochrony zasobów specjalnych

Naukowo-dydaktyczne jednostki pomocnicze

Jednostki usług wspólnych

Jednostki administracyjne