Skip to content ↓

Centrum Spraw Pracowniczych

Zakres działalności

 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników,
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników i ich rodzin,
 • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń grupowych pracowników, programów emerytalnych oraz innych programów skierowanych do pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników, należącą do obowiązków pracodawcy,
 • wykonywanie działań, w tym organizacyjnych, związanych z prowadzoną przez władze uczelni polityką w odniesieniu do pracowników.

Kierownictwo

Dyrektor ds. Pracowniczych
mgr inż. Andrzej Pogonowski

Zastępca Dyrektora CSP
mgr Magdalena Jurczyk

Zastępca Dyrektora CSP ds. Socjalno-Bytowych
mgr inż. Ewa Kojder-Ogarek

Kierownik Działu Kadr
mgr Lucyna Kozyra

Kierownik Działu Płac
mgr Ilona Dygas

Kierownik Sekcji Gospodarki Funduszem Płac
mgr Ewa Lachowicz

Kierownik Sekcji Ubezpieczeń Społecznych
mgr Anna Libera-Porębska

Kierownik Zespołu Rozliczeń Ubezpieczeń Społecznych
Barbara Sowińska
 

Kontakt

Sekretariat CSP
bud. C-2, pok. 7

Ewa Buratowska
T: +48 12 617 48 51
E: sekretariatdkp(at)agh.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Kornaś
T: +48 12 617 32 50
E: akornas(at)agh.edu.pl

Sprawy kadrowe i płacowe

(bud. C-2, parter)

obsługa spraw kadrowych
Monika Marcinkowska
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 53
​​​E: nika(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
nauczyciele akademiccy
inż. Bernadetta Walasek
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 35 30
E: bwalasek(at)agh.edu.pl

pozostali pracownicy
Elżbieta Połomska-Blaszyńska
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 48 24
E: ebla(at)agh.edu.pl

obsługa spraw kadrowych
nauczyciele akademiccy
Alicja Puchała
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: apuchala(at)agh.edu.pl

pozostali pracownicy
mgr Małgorzata Mroczek
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: mmroczek(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
nauczyciele akademiccy
Marta Ligman-Poradzisz
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: mporadzisz(at)agh.edu.pl 

pozostali pracownicy
mgr Ewelina Gil
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: egil(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
Alicja Puchała
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: apuchala(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
Marta Ligman-Poradzisz
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: mporadzisz(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
Krystyna Hodurek
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 52
​​​E: krysia(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Urszula Tanaś
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 35 30
E: ulaka@agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
mgr inż. Katarzyna Rams
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 51 07
​​​E: krams(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
Elżbieta Połomska-Blaszyńska
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 48 24
E: ebla(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Mroczek
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: mmroczek(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Ewelina Gil
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: egil(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
samodzielni nauczyciele akademiccy
Monika Marcinkowska
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 53
​​​E: nika(at)agh.edu.pl  

asystenci, adiunkci
mgr inż. Katarzyna Rams
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 51 07
E: krams(at)agh.edu.pl 

pracownicy administracyjni
Krystyna Hodurek
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 52
E: krysia(at)agh.edu.pl

pracownicy techniczni oraz obsługi
mgr inż. Katarzyna Rams
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 51 07
E: krams(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
nauczyciele akademiccy
inż. Bernadetta Walasek
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 35 30
​​​E: bwalasek(at)agh.edu.pl 

pozostali pracownicy
Elżbieta Połomska-Blaszyńska
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 48 24
E: ebla(at)agh.edu.pl

obsługa spraw kadrowych
samodzielni nauczyciele akademiccy
Monika Marcinkowska
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 53
​​​E: nika(at)agh.edu.pl  

asystenci, adiunkci
mgr inż. Katarzyna Rams
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 51 07
E: krams(at)agh.edu.pl 

pracownicy administracyjni
Krystyna Hodurek
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 52
E: krysia(at)agh.edu.pl

pracownicy techniczni oraz obsługi
mgr inż. Katarzyna Rams
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 51 07
E: krams(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
nauczyciele akademiccy
inż. Bernadetta Walasek
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 35 30
​​​E: bwalasek(at)agh.edu.pl 

pozostali pracownicy
Elżbieta Połomska-Blaszyńska
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 48 24
E: ebla(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
mgr Katarzyna Feliks
bud. C-2, pok. 4
T: 12 617 33 32
​​​E: katan(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
mgr inż. Alina Bodzoń
bud. C-2, pok. 5
T: 12 617 33 36
E: ajezak(at)agh.edu.pl

obsługa spraw kadrowych
Iwona Garstka
bud. C-2, pok. 4
T: 12 617 33 32
​​​E: iwonag(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Anna Dyzio
bud. C-2, pok. 5
T: 12 617 33 36
E: adyzio(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Siwior
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: msiwior(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
mgr Małgorzata Smolich
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: msmolich@agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
Krystyna Hodurek
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 52
​​​E: krysia(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Urszula Tanaś
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 35 30
E: ulaka(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
Iwona Garstka
bud. C-2, pok. 4
T: 12 617 33 32
​​​E: iwonag(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Anna Dyzio
bud. C-2, pok. 5
T: 12 617 33 36
E: adyzio(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Mroczek
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: mmroczek(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Ewelina Gil
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: egil(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
Monika Marcinkowska
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 53
​​​E: nika(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
nauczyciele akademiccy
mgr Urszula Tanaś
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 35 30
E: ulaka(at)agh.edu.pl 

pozostali pracownicy
inż. Bernadetta Walasek
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 35 30
E: bwalasek(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Mroczek
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: mmroczek(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Ewelina Gil
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: egil(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
mgr Katarzyna Feliks
bud. C-2, pok. 4
T: 12 617 33 32
​​​E: katan(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr inż. Alina Bodzoń
bud. C-2, pok. 5
T: 12 617 33 36
E: ajezak(at)agh.edu.pl

obsługa spraw kadrowych
Iwona Garstka
bud. C-2, pok. 4
T: 12 617 33 32
​​​E: iwonag(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Anna Dyzio
bud. C-2, pok. 5
T: 12 617 33 36
E: adyzio(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
mgr Katarzyna Feliks
bud. C-2, pok. 4
T: 12 617 33 32
​​​E: katan(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr inż. Alina Bodzoń
bud. C-2, pok. 5
T: 12 617 33 36
E: ajezak(at)agh.edu.pl

obsługa spraw kadrowych
Iwona Garstka
bud. C-2, pok. 4
T: 12 617 33 32
​​​E: iwonag(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Anna Dyzio
bud. C-2, pok. 5
T: 12 617 33 36
E: adyzio(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
Krystyna Hodurek
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 52
​​​E: krysia(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
Elżbieta Połomska-Blaszyńska
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 48 24
E: ebla(at)agh.edu.pl 

 • Biuro Rektora

obsługa spraw kadrowych
Alicja Puchała
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: apuchala(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
Marta Ligman-Poradzisz
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: mporadzisz(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Cyberbezpieczeństwa

obsługa spraw kadrowych
Krystyna Hodurek
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 52
​​​E: krysia(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Urszula Tanaś
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 35 30
E: ulaka(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Technologii Bezpieczeństwa

obsługa spraw kadrowych
Krystyna Hodurek
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 52
​​​E: krysia(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Urszula Tanaś
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 35 30
E: ulaka(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Rozwiązań Informatycznych

obsługa spraw kadrowych
Iwona Garstka
bud. C-2, pok. 4
T: 12 617 33 32
​​​E: iwonag(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Anna Dyzio
bud. C-2, pok. 5
T: 12 617 33 36
E: adyzio(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Zarządzania Wdrożeniami

obsługa spraw kadrowych
Krystyna Hodurek
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 52
​​​E: krysia(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Urszula Tanaś
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 35 30
E: ulaka(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Wsparcia Informatyzacji

obsługa spraw kadrowych
Iwona Garstka
bud. C-2, pok. 4
T: 12 617 33 32
​​​E: iwonag(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Anna Dyzio
bud. C-2, pok. 5
T: 12 617 33 36
E: adyzio(at)agh.edu.pl 

 • Biblioteka Główna

obsługa spraw kadrowych
Alicja Puchała
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: apuchala(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
Marta Ligman-Poradzisz
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: mporadzisz(at)agh.edu.pl 

 • Wydawnictwa

obsługa spraw kadrowych
Iwona Garstka
bud. C-2, pok. 4
T: 12 617 33 32
​​​E: iwonag(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Anna Dyzio
bud. C-2, pok. 5
T: 12 617 33 36
E: adyzio(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Obsługi Nauki

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzta Siwior
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: msiwior(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
mgr Małgorzata Smolich
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: msmolich(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji

obsługa spraw kadrowych
Monika Marcinkowska
bud. C-2, pok. 2
T: 12 617 32 53
​​​E: nika(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
inż. Bernadetta Walasek
bud. C-2, pok. 3
T: 12 617 35 30
E: bwalasek(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Energetyki

obsługa spraw kadrowych
mgr Katarzyna Feliks
bud. C-2, pok. 4
T: 12 617 33 32
​​​E: katan(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr inż. Alina Bodzoń
bud. C-2, pok. 5
T: 12 617 33 36
E: ajezak(at)agh.edu.pl

 • Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji UNESCO

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Siwior
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: msiwior(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
mgr Małgorzata Smolich
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: msmolich(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Obsługi Projektów

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Siwior
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: msiwior(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
mgr Małgorzata Smolich
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: msmolich(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Współpracy i Transferu Technologii

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Siwior
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: msiwior(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
mgr Marta Wójcik
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: wmarta(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Spraw Międzynarodowych

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Siwior
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: msiwior(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
mgr Małgorzata Smolich
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: msmolich(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Technologii Kosmicznych

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Siwior
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: msiwior(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
mgr Marta Wójcik
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: wmarta(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Organizacji Kształcenia

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Mroczek
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: mmroczek(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Ewelina Gil
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: egil(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Rekrutacji

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Mroczek
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: mmroczek(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Ewelina Gil
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: egil(at)agh.edu.pl 

 • Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Mroczek
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: mmroczek(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Ewelina Gil
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: egil(at)agh.edu.pl 

 • Miasteczko Studenckie

obsługa spraw kadrowych
Danuta Kucięba
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: kdanuta(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
mgr Marta Wójcik
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: wmarta(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych (portierzy)
mgr Małgorzata Smolich
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: msmolich(at)agh.edu.pl 

 • Centrum Spraw Studenckich

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Mroczek
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: mmroczek(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Ewelina Gil
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: egil(at)agh.edu.pl 

 • Dział Dostępności

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Mroczek
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: mmroczek(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Ewelina Gil
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: egil(at)agh.edu.pl

 • Centrum Spraw Pracowniczych

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Siwior
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: msiwior(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
mgr Małgorzata Smolich
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: msmolich(at)agh.edu.pl 

 • Biuro Kanclerza

obsługa spraw kadrowych
Danuta Kucięba
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: kdanuta(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Marta Wójcik
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: wmarta(at)agh.edu.pl 

 • Sektor Ekonomiczny

obsługa spraw kadrowych
Danuta Kucięba
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: kdanuta(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Marta Wójcik
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: wmarta(at)agh.edu.pl 

 • Basen

obsługa spraw kadrowych
Danuta Kucięba
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: kdanuta(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Marta Wójcik
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: wmarta(at)agh.edu.pl 

 • Zarząd Budynków i Terenu

obsługa spraw kadrowych
Danuta Kucięba
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: kdanuta(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych – Straż AGH
mgr Małgorzata Siwior
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: msiwior(at)agh.edu.pl

obsługa spraw płacowych
mgr Marta Wójcik
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: wmarta(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych – Straż AGH
mgr Małgorzata Smolich
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: msmolich(at)agh.edu.pl 

 • Sektor Administracyjno-Gospodarczy

obsługa spraw kadrowych
Danuta Kucięba
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: kdanuta(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Marta Wójcik
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: wmarta(at)agh.edu.pl 

 • Sektor Techniczny

obsługa spraw kadrowych
Danuta Kucięba
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 39 11
​​​E: kdanuta(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Marta Wójcik
bud. C-2, pok. 20
T: 12 617 45 76
E: wmarta(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw kadrowych
mgr Małgorzata Mroczek
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 33 08
​​​E: mmroczek(at)agh.edu.pl 

obsługa spraw płacowych
mgr Ewelina Gil
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
E: egil(at)agh.edu.pl 

Sprawy socjalne (pracownicy)

(bud. C-2, piętro I)

Ewa Bruzda
bud. C-2, pok. 108
T: 12 617 35 22
​​​E: bruzda(at)agh.edu.pl 

mgr Jolanta Szafran
bud. C-2, pok. 109
T: 12 617 34 62
E: jszafran(at)agh.edu.pl

mgr inż. Dorota Żmuda
bud. C-2, pok. 108
T: 12 617 35 22
​​​E: dorota.zmuda(at)agh.edu.pl

Ewa Bruzda
bud. C-2, pok. 108
T: 12 617 35 22
​​​E: bruzda(at)agh.edu.pl 

mgr Jolanta Szafran
bud. C-2, pok. 109
T: 12 617 34 62
E: jszafran(at)agh.edu.pl

mgr inż. Dorota Żmuda
bud. C-2, pok. 108
T: 12 617 35 22
​​​E: dorota.zmuda(at)agh.edu.pl

Bilety do teatru/opery, na koncerty

mgr inż. Wanda Bankowicz
bud. C-2, pok. 114
T: 12 617 32 75
T: 12 617 45 85
​​​​E: sekretariatdsb(at)agh.edu.pl 

mgr Jadwiga Janik
bud. C-2, pok. 107
T: 12 617 35 52
​​​​E: jadwiga(at)agh.edu.pl 

Karty Multisport

mgr Jolanta Juszczak
bud. C-2, pok. 114
T: 12 617 45 70
T: 12 617 48 18
​​​​E: juszczak(at)agh.edu.pl 

Ewa Bruzda
bud. C-2, pok. 108
T: 12 617 35 22
​​​E: bruzda(at)agh.edu.pl 

mgr Jolanta Szafran
bud. C-2, pok. 109
T: 12 617 34 62
E: jszafran(at)agh.edu.pl

mgr inż. Dorota Żmuda
bud. C-2, pok. 108
T: 12 617 35 22
​​​E: dorota.zmuda(at)agh.edu.pl

mgr Jadwiga Janik
bud. C-2, pok. 107
T: 12 617 35 52
​​​​E: jadwiga(at)agh.edu.pl 

mgr inż. Wanda Bankowicz
bud. C-2, pok. 114
T: 12 617 32 75
T: 12 617 45 85
​​​​E: sekretariatdsb(at)agh.edu.pl 

Sprawy socjalne (emeryci i renciści)

(bud. C-2, piętro I)

Beata Teneta
bud. C-2, pok. 107
T: 12 617 38 74
​​​E: bteneta(at)agh.edu.pl 

Ewa Bruzda
bud. C-2, pok. 108
T: 12 617 35 22
​​​E: bruzda(at)agh.edu.pl 

mgr Jolanta Szafran
bud. C-2, pok. 109
T: 12 617 34 62
E: jszafran(at)agh.edu.pl

mgr inż. Dorota Żmuda
bud. C-2, pok. 108
T: 12 617 35 22
​​​E: dorota.zmuda(at)agh.edu.pl

Bilety do teatru/opery
Bilety na koncerty

mgr inż. Wanda Bankowicz
bud. C-2, pok. 114
T: 12 617 32 75
T: 12 617 45 85
​​​​E: sekretariatdsb(at)agh.edu.pl 

mgr Jadwiga Janik
bud. C-2, pok. 107
T: 12 617 35 52
​​​​E: jadwiga(at)agh.edu.pl 

Karty Multisport

mgr Jolanta Juszczak
bud. C-2, pok. 114
T: 12 617 45 70
T: 12 617 48 18
​​​​E: juszczak(at)agh.edu.pl 

Ewa Bruzda
bud. C-2, pok. 108
T: 12 617 35 22
​​​E: bruzda(at)agh.edu.pl

mgr Jolanta Szafran
bud. C-2, pok. 109
T: 12 617 34 62
E: jszafran(at)agh.edu.pl 

mgr inż. Dorota Żmuda
bud. C-2, pok. 108
T: 12 617 35 22
​​​E: dorota.zmuda(at)agh.edu.pl

Ewa Bruzda
bud. C-2, pok. 108
T: 12 617 35 22
​​​E: bruzda(at)agh.edu.pl 

mgr Jolanta Szafran
bud. C-2, pok. 109
T: 12 617 34 62
E: jszafran(at)agh.edu.pl

mgr inż. Dorota Żmuda
bud. C-2, pok. 108
T: 12 617 35 22
​​​E: dorota.zmuda(at)agh.edu.pl

Beata Teneta
bud. C-2, pok. 107
T: 12 617 38 74
​​​​E: bteneta(at)agh.edu.pl 

Inne sprawy prowadzone przez CSP

mgr Katarzyna Davassi
bud. C-2, pok. 25
T:  12 617 57 28
E: ketk(at)agh.edu.pl 

mgr Anna Libera-Porębska
bud. C-2, pok. 13
T: 12 617 34 85
​​​E: anialp(at)agh.edu.pl  

Bogusława Kasperczyk-Cholewa
bud. C-2, pok. 24
T: 12 617 40 08
​​​E: bogda(at)agh.edu.pl   

mgr Ewa Lachowicz
bud. C-2, pok. 103
T: 12 617 37 76
​​​E: ewal(at)agh.edu.pl 

mgr inż. Aneta Frączek
bud. C-2, pok. 103
T: 12 617 37 76
​​​E: anetaf(at)agh.edu.pl 

lic. Anna Bruzda-Fremel
bud. C-2/C-3, pok. 212
T: 12 617 20 16
​​​E: abruzda(at)agh.edu.pl

mgr Katarzyna Miłek
bud. C-2, pok. 212
T: 12 617 20 16
​​​E: katarzyna.milek(at)agh.edu.pl 

mgr inż. Oksana Waśkowska-Zawisza
bud. C-2, pok. 212
T: 12 617 20 16
​​​E: ozawisza(at)agh.edu.pl 

mgr Jolanta Juszczak
bud. C-2, pok. 114
T: 12 617 45 70
T: 617 48 18
​​​E: juszczak(at)agh.edu.pl 

Ewa Sąsiada
bud. A-0, niski parter
T: 12 617 48 18
​​​E: sasiada(at)agh.edu.pl 

Zofia Paluch
bud. C-2, pok. 24
T: 12 617 35 29
​​​E: zopal(at)agh.edu.pl 

 • Obsługa portalu ZUS PUE w zakresie zwolnień lekarskich

mgr Lucyna Kozyra
bud. C-2, pok. 25
T: 12 617 32 60
​​​E: lucynak(at)agh.edu.pl 

 • Sprawy związane z wypłatą wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków

Marta Ligman-Poradzisz
bud. C-2, pok. 18
T: 12 617 26 38
​​​E: mporadzisz(at)agh.edu.pl 

 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Jolanta Knapik
bud. A-1/C-1, I piętro
T: 12 617 35 70
T: 12 617 35 71
​​​E: jknapik(at)agh.edu.pl 
​​​E: solidagh(at)agh.edu.pl 

 • Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego

mgr Aneta Jaroś
bud. C-2, pok. 120
T: 12 617 20 15
​​​E: ajaros(at)agh.edu.pl
E: znp(at)agh.edu.pl  

mgr Monika Seweryn-Osman
bud. C-2, pok. 6
T:  12 617 41 93
E: sewerynosman(at)agh.edu.pl 

mgr Katarzyna Torba
bud. C-2, pok. 6
T: 12 617 47 94
E: ktorba(at)agh.edu.pl 

mgr Monika Seweryn-Osman
bud. C-2, pok. 6
T:  12 617 41 93
E: sewerynosman(at)agh.edu.pl

mgr Katarzyna Torba
bud. C-2, pok. 6
T: 12 617 47 94
E: ktorba(at)agh.edu.pl 

agh.edu.pl/pracownicy/pracownicze-plany-kapitalowe

Barbara Sowińska
bud. C-2, pok. 16
T: 12 617 39 89
​​​E: basiasow(at)agh.edu.pl 

mgr Marzena Ciołek
bud. C-2, pok. 16
T: 12 617 39 89
​​​E: mciolek(at)agh.edu.pl 

lic. Monika Wardęga
bud. C-2, pok. 16
T: 12 617 49 29
​​​E: mwardega(at)agh.edu.pl 

Stopka