Pion Współpracy

Pion zapewnia administracyjną realizację uprawnień i obowiązków Prorektora ds. Współpracy, który kieruje Pionem.
 
Prorektor ds. Współpracy - prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski 

 
Jednostki podległe Prorektorowi ds. Współpracy