Zespół Radców Prawnych

mgr Magdalena Ostasz
Koordynator zespołu radców prawnych
T: +48 12 617-32-67,
+48 12 617-34-78,
E: ostasz@agh.edu.pl

 

mgr Lucyna Celary
T: +48 12 617-56-75
E: celary@agh.edu.pl

 

mgr Dagmara Gałczewska-Romek
T: +48 12 617-56-75
E: dagalcz@agh.edu.pl

 

mgr Jerzy Głód
T: +48 12 617-32-67
E: jglod@agh.edu.pl

 

mgr Paweł Kaczor
T: +48 12 617-56-75
E: kaczor@agh.edu.pl

 

mgr Anna Kozik
T: +48 12 617-56-75,
E: kozikan@agh.edu.pl

 

mgr Ewa Prażuch
T: +48 12 617-49-65
E: eprazuch@agh.edu.pl

 

mgr Aneta Sacha
T: +48 12 617-34-78
E: kuciel@agh.edu.pl

 

mgr Agata Wójcik-Baranek
T: +48 12 617-56-76
E: wojcikbaranek@agh.edu.pl

 

mgr Agnieszka Żak
T: +48 12 617-56-75
E: agnieszka.zak@agh.edu.pl

Wszelkie dokumenty do zaopiniowania prosimy kierować na adres: zrp@agh.edu.pl

Podstawowy zakres działań:

  • koordynowanie przygotowania i wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,
  • wydawanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych organom i jednostkom organizacyjnym Uczelni oraz reprezentowanie Uczelni przed instancjami wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej zgodnie z ustawą o radcach prawnych,
  • analiza aktów prawnych i ich interpretacji oraz informowanie Władz Uczelni o potrzebach ich wdrożenia lub dostosowania przepisów wewnętrznych,
  • windykacja należności przypadających na rzecz AGH.