Audytor Wewnętrzny

mgr Monika Raglewska

T: +48 12 617 47 47

E: raglew@agh.edu.pl

 

Podstawowy zakres działań:

  • niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego Rektor uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,
  • czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni,
  • prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.