Pion Kształcenia

Pion zapewnia administracyjną realizację uprawnień i obowiązków Prorektora ds. Kształcenia.
 
Prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny  

 

Jednostki podległe Prorektorowi ds. Kształcenia