Administracja Centralna

Bieżące funkcjonowanie uczelni zapewniają jednostki administracji centralnej.

Piony administracji centralnej: