Skip to content ↓

Listy i oświadczenia

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Studenci, Pracownicy,

Z wielkim niepokojem śledzimy doniesienia o sytuacji w Ukrainie. W imieniu całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pragnę wyrazić, z całą stanowczością naszą niezgodę na agresję militarną Rosji, którą został dotknięty Naród Ukraiński...

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy...

W imieniu instytucji przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego oraz podpisanych instytucji nauki apelujemy do środowisk akademickich i elit intelektualnych o podjęcie wszelkich działań zmierzających do pokojowego zakończenia eskalującej agresji militarnej na Ukrainie...

Stopka