Skip to content ↓

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

24 lutego 2022 r.

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy.
Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa, oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach.
Jednocześnie apelujemy do władz Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie specjalnych środków, w tym prawnych, na wsparcie dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów, którzy wyrażą chęć kontynuowania swojej działalności w polskich uczelniach.
Polskie środowisko akademickie będzie jeszcze bardziej intensyfikować i rozwijać współpracę we wszelkich postaciach z naszymi ukraińskimi partnerami akademickimi.

prof. Arkadiusz Mężyk Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. Marcin Pałys – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Dariusz Surowik – Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

prof. Waldemar Tłokiński – Przewodniczący Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

Jarosław Olszewski – Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

dr Igor Kilanowski – Przewodniczący Rady Młodych Naukowców

Mateusz Grochowski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

Stopka