Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Nabór wniosków kończy się 31 grudnia 2023 r. Data rejestracji w systemie e-COP upływa 24 grudnia 2023 r.

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z jednym (w przypadku współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku współpracy trójstronnej) wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii-Flandrii wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych. Możliwa jest też współpraca z zespołami z Belgii-Walonii, Chorwacji oraz Szwecji.

Wnioski o finansowanie projektów badawczych składa się do Narodowego Centrum Nauki oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG, SNSF, FNR lub FWO. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

Wnioski oceniane są w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”).

W konkursie Weave-UNISONO rolę agencji wiodących pełnią agencje z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luxemburga lub Belgii-Flandrii.

Obsługę konkursu w COP AGH prowadzi Michał Ślósarczyk (e-mail: slosarcz(at)agh.edu.pl, tel. 53 18)  z Działu Obsługi Programów Międzynarodowych.

Link do systemu e-cop

Szczegółowe informacje o konkursie

Stopka