Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Szkoła Doktorska AGH z finansowym wsparciem na działania podnoszące poziom umiędzynarodowienia

Zdjęcie fasady budynku głównego.

Szkoła Doktorska AGH z finansowym wsparciem na działania podnoszące poziom umiędzynarodowienia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków w Programie „STER – umiędzynarodowienie szkół doktorskich” (edycja 2023). W gronie kilkunastu beneficjentów znalazła się Szkoła Doktorska AGH.

Zaplanowane przez SD AGH działania realizowane w ramach projektu obejmą m.in.:

 • wypłatę stypendium dla najlepszych doktorantów,
 • finansowanie staży międzynarodowych doktorantów,
 • finansowanie przyjazdu profesorów wizytujących,
 • organizację w AGH szkoły letniej,
 • nawiązanie współpracy dotyczącej kształcenia doktorantów z co najmniej dwoma zagranicznymi ośrodkami.

Szkoła otrzymała 2 mln zł. Dofinansowanie przyznane jest na lata 2024–2026.

Przypomnijmy, że Szkoła Doktorska AGH uzyskała dofinansowanie z programu NAWA STER po raz drugi – przyznana w roku 2020 r. kwota 1 980 000 zł pozwoliła jej w latach 2021–2023 wzmocnić działania służące m.in. pozyskaniu zagranicznych doktorantów i promotorów, przyznaniu stypendiów dla doktorantów realizujących projekty we współpracy międzynarodowej czy organizacji staży i wyjazdów zagranicznych.

Program „STER – umiędzynarodowienie szkół doktorskich” jest skierowany do polskich uczelni i jednostek naukowych, które prowadzą szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie m.in.:

 • doskonalenia jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie,
 • zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów,
 • rozwijania działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”,
 • długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich,
 • pozyskania doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy,
 • pomocy stypendialnej dla doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej.

W programie NAWA STER 2023 finansowanie na łączną kwotę 26 mln zł otrzyma 13 uczelni oraz dwa instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Stopka