Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Porozumienie o współpracy pomiędzy AGH i Głównym Geodetą Kraju

Na zdjęciu sygnatariusze umowy podają sobie dłoń w uścisku. Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej.

fot. Zbigniew Sulima

Porozumienie o współpracy pomiędzy AGH i Głównym Geodetą Kraju

Współpraca naukowa, wspólny udział w projektach badawczych i rozwojowych oraz wspieranie przez Głównego Geodetę Kraju (GGK) procesu dydaktycznego na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska to główne założenia porozumienia podpisanego 26 października 2023 r. pomiędzy AGH i GGK Alicją Kulką.

Porozumienie zakłada m.in:

  • współpracę naukową i badawczą między pracownikami obu stron,
  • wspólne tworzenie listy zagadnień badawczych oraz tematów prac dyplomowych dla studentów AGH, zwłaszcza Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska i połączonych z tym staży w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii,
  • możliwość zamówienia przez GGK ekspertyz geodezyjno-kartograficznych opracowanych przez pracowników WGGiIŚ,
  • inicjowanie i opiniowanie zmian w procesie kształcenia studentów kierunku Geodezja i Kartografia prowadzonym na WGGiIŚ.

W imieniu AGH porozumienie podpisał Prorektor ds. Współpracy prof. Rafał Wiśniowski. Współpracę koordynować będą:

  • ze strony AGH: dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  • ze strony GGK: mgr inż. Marcin Grudzień, Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach i mgr inż. Anna Bober, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii.

***

Główny Geodeta Kraju jest centralnym organem administracji rządowej, realizującym zadania nadzorcze i kontrolne wobec organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Ma zadanie ustawowe aktywnego działania na rzecz rozwoju naukowego, w tym poszukiwania nowoczesnych rozwiązań usprawniających wykonywanie zadań przez organy podległe, i wspieranie ich wdrażania.

Działalność GGK obejmuje zagadnienia prawne i praktyczne dotyczące zarówno organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jak i jednostek wykonawstwa geodezyjnego.

Stopka