Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Obrady TUPMO Forum

Grupowe zdjęcie uczestników TUPMO Forum wykonane na schodach przed budynkiem Politechniki Gdańskiej.

Fot. Krzysztof Krzempek, Politechnika Gdańska

Obrady TUPMO Forum

Przedstawiciele uczelni technicznych z całej Polski spotkali się w dniach 6–8 listopada br. na Politechnice Gdańskiej w ramach Forum Biur Zarządzania Projektami Uczelni Technicznych (Technical Universities Project Management Offices Forum, TUPMO Forum). AGH reprezentował dyrektor Centrum Obsługi Projektów dr inż. Adam Lichota.

Spotkanie rozpoczęło się posiedzeniem Komitetu Sterującego, w którym uczestniczyło 20 przedstawicieli uczelni technicznych.

Następnie odbyła się trzecia edycja konferencji „Zarządzanie projektami na polskich uczelniach technicznych”. Wzięło w niej udział ponad 60 delegatów z 23 uczelni, a także ekspertki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Anna Marciniak i Marzena Durkiewicz-Sirocka, które zaprezentowały założenia najbliższych naborów dla środowiska akademickiego oraz poprowadziły panel tematyczny Doświadczenia NCBR po pierwszych naborach FERS i procesie oceny. W wydarzeniu uczestniczył również przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Piotr Zajączkowski, który omówił wytyczne dotyczące zatrudnienia personelu w projektach FERS 2021–2027. Pozostałe prezentacje wygłosili reprezentanci Politechniki Gdańskiej (Anna Frej, Kamila Szydłowska, Aleksandra Grajewska) oraz AGH (Adam Lichota).

Głównymi obszarami tematycznymi konferencji były Fundusze Europejskie, zagadnienia związane z zatrudnianiem w projektach oraz trwałością projektów. Przedstawiciele uczelni podzielili się również doświadczeniami swoich jednostek w temacie funkcjonowania systemów informatycznych wspierających realizację projektów, w szczególności ewidencji środków trwałych.

Spotkanie było okazją do wymiany dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów, jak również do podjęcia dalszych inicjatyw związanych ze wzajemną współpracą oraz pozyskiwaniem dotacji. Udział ekspertek z NCBR oraz przedstawiciela Ministerstwa stał się okazją do przekazania pytań i wątpliwości uczelni dotyczących realizacji projektów w nowej perspektywie.

Stopka