Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Nagrodzono prace dyplomowe poświęcone tematyce kosmicznej

Ilustracja 3D przedstawiająca wahadłowiec i stację kosmiczną w przestrzeni kosmicznej.

źródło grafiki: Dreamstime

Nagrodzono prace dyplomowe poświęcone tematyce kosmicznej

Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepsze prace dyplomowe z dziedziny badań kosmicznych przypadły autorom prac – inżynierskiej i magisterskiej, które powstały w AGH.

Nagroda pierwszego stopnia w kategorii prac inżynierskich i licencjackich trafiła do inż. Piotra Duszkiewicza za pracę pt. Wybrane fragmenty elektroniczne sterowania mikrosatelitą, której promotorem był prof. dr hab. inż. Andrzej Kos z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Z kolei mgr inż. Filip Wylęgała za pracę pt. Design of lightweight structures for space applications otrzymał nagrodę drugiego stopnia w kategorii prac magisterskich. Promotorem był prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Konkurs przeznaczony był dla osób kończących studia wyższe oraz uzyskujących stopień naukowy doktora, które swoje prace dyplomowe i rozprawy poświęciły tematyce kosmicznej: zagadnieniom z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, rozwojowi techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej, funkcjonowaniu przemysłu kosmicznego, wykorzystaniu badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa i naukowych.

Oceniane były prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie (indywidualne lub zespołowe) oraz rozprawy doktorskie, obronione we wrześniu ubiegłego roku lub później.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody pieniężne, a zwycięzcy w każdej kategorii będą także mieć możliwość przedstawienia swojej pracy na jednym z branżowych wydarzeń.

Wyniku konkursu zostały ogłoszone podczas studenckiej konferencji UP! organizowanej przez członków Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej oraz JoinThe.Space.

Stopka