Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Deklaracja Światowego Kongresu Inżynierów – WEC23

Deklaracja Światowego Kongresu Inżynierów – WEC23

7. Światowy Kongres Inżynierów zorganizowany przez Czeskie Stowarzyszenie Towarzystw Naukowo-Technicznych (CSVTS) we współpracy ze Światową Federacją Organizacji Inżynierskich (WFEO) zgromadził czołowych inżynierów z całego świata. Celem WEC23 było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak stawić czoła pilnym wyzwaniom naszej planety i zbadać, w jaki sposób innowacje technologiczne i podejście transdyscyplinarne mogą przynieść korzyści dla zrównoważonego rozwoju środowiska, społeczeństwa i gospodarki, aby zapewnić bezpieczną, sprawiedliwą, zdrową i spokojną przyszłość.

Należy wziąć pod uwagę, że:

 • cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ zapewniają ramy umożliwiające sprostanie bezprecedensowym globalnym wyzwaniom, jakie stoją przed ludzkością, zagrażając naszemu przyszłemu dobrostanowi i jakości życia;
 • wspólnota inżynieryjna ma obowiązek przyczynić się do osiągnięcia celów i znalezienia rozwiązań;
 • zmiana klimatu jest najbardziej krytycznym i pilnym problemem naszych czasów;
 • wzmocnienie powiązań między edukacją, nauką, inżynierią i polityką jest niezbędne, jeśli mamy osiągnąć Cele do 2030 r.;
 • COVID-19, wojna na Ukrainie i kryzysy energetyczne uświadomiły konieczność wypracowania odporności na zagrożenia bezpieczeństwa, a także obawy społeczne;
 • istnieje ścisły związek pomiędzy inżynierią a życiem, który może wnieść niezwykle pozytywny wkład w rozwój świat;
 • rządy, biznes i przemysł muszą współpracować, aby przyspieszyć pozytywne zmiany;
 • zasoby naturalne planety są ograniczone, a różnorodność biologiczna stoi w obliczu poważnych zagrożeń;
 • potrzebujemy innowacyjnej inżynierii, aby rozwijać gospodarkę o obiegu zamkniętym;
 • inżynieria ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu potrzebnej zmiany paradygmatu i będzie wymagać wspólnych wysiłków w celu zwiększenia liczby absolwentów kierunków inżynierskich.

 Delegaci WEC 2023 deklarują, że inżynierowie będą:

 • zajmować się rolnictwem i zasobami naturalnymi oraz opracują rozwiązania umożliwiające utrzymanie równowagi między energią, wodą, żywnością, żyznością gleby i wylesianiem;
 • opracowywać rozwiązania łagodzące negatywny wpływ działalności człowieka na ekosystemy i gatunki;
 • zapewniać, że komputery, roboty, sztuczna inteligencja i inne technologie będą wykorzystywane w sposób odpowiedzialny, etyczny i bezpieczny oraz nie będą powodować szkód;
 • przyjmować bardziej aktywną rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z zagrożeniami cyberbezpieczeństwa i prywatności;
 • przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego opracowując, wdrażanie i utrzymywanie systemów i technologii zapewniających niezawodne i odporne dostawy energii;
 • opracowywać innowacyjne technologie niezbędne do zapewnienia niezawodności, bezpieczeństwa i ekonomiczności powstających systemów energetycznych, opartych na odnawialnych źródłach energii;
 • udoskonalać technologie magazynowania energii i rozwijać inteligentne sieci umożliwiające efektywną i elastyczną dystrybucję energii;
 • opracowywać i wdrażać technologie, strategie i rozwiązania redukujące emisję gazów cieplarnianych i eliminujące przyczyny globalnego ocieplenia;
 • wspierać edukację inżynierów, ich rozwój zawodowy i szkolenia w zakresie nowych technologii w krajach uprzemysłowionych i rozwijających się;
 • rozwijać niskoenergetyczne i niskoemisyjne technologie i procesy przemysłowe, zapewniające małe zużycie materiałów, recykling, gospodarkę odpadami i wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • opracowywać technologie i rozwiązania, które tworzą możliwości generowania dochodu dla zmarginalizowanych społeczności;
 • projektować urządzenia medyczne i technologie opieki zdrowotnej, które poprawiają diagnostykę, leczenie i dostęp do opieki zdrowotnej, szczególnie w odległych miejscach świata;
 • opracowywać technologie i systemy, które wzmacniają pozycję kobiet pod względem gospodarczym, społecznym i edukacyjnym;
 • starać się o zapewnienie dostępu do czystej wody i rozwiązań sanitarnych;
 • rozwijać infrastrukturę dostępną dla osób niepełnosprawnych;
 • włączać się do pracy nad rozwiązaniami technologicznymi w zakresie zapobiegania przestępczości, egzekwowania prawa i systemów wymiaru sprawiedliwości;
 • projektować i budować wydajne i przyjazne dla środowiska sieci transportowe, takie jak transport publiczny, ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, a także zapewniać przejście na pojazdy elektryczne, hybrydowe i na paliwa alternatywne;
 • wspierać zrównoważony rozwój miast przez współpracę z urbanistami w celu tworzenia obiektów wielofunkcyjnych, które ograniczają potrzebę długich dojazdów do pracy, zachęcając do korzystania z ruchu pieszego i rowerowego.

Deklarację podpisali przewodniczący WFEO prof. Jose Vieira oraz przewodniczący CSVTS prof. Daniel Hanus.

Treść deklaracji (plik pdf)

Stopka