Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

AGH i Państwowa Agencja Atomistyki wspólnie na rzecz bezpieczeństwa jądrowego

Na zdjęciu sygnatariusze umowy stoją obok siebie. W dłoniach trzymają obwoluty z dokumentami w środku. Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej.

fot. Zbigniew Sulima

AGH i Państwowa Agencja Atomistyki wspólnie na rzecz bezpieczeństwa jądrowego

AGH oraz Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) zawarły porozumienie o współpracy, które ma na celu m.in. doskonalenie jakości kształcenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na kierunkach studiów prowadzonych w AGH.

Długoterminowa współpraca zakłada działania w obszarze:

  • wymiany informacji i propagowania możliwości podnoszenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników uczelni i PAA z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
  • doskonalenia jakości kształcenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na kierunkach studiów prowadzonych w AGH;
  • umożliwienia studentom odbywania praktyk zawodowych w Państwowej Agencji Atomistyki;
  • organizowania wspólnych konferencji naukowych, seminariów, szkoleń związanych z bezpieczeństwem jądrowym oraz ochroną radiologiczną;
  • kwestii metodologicznych oraz projektowo-programistycznych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Ze strony AGH umowę będzie realizować Wydział Energetyki i Paliw reprezentowany przez dr. inż. Pawła Gajdę, który wyjaśnia:

Perspektywa wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej tworzy nowe wyzwania. Konieczne jest między innymi przygotowanie odpowiednich kadr nie tylko dla samych elektrowni, ale także dla instytucji dozoru oraz nauki. Dlatego bardzo ważna jest ścisła współpraca pomiędzy różnymi interesariuszami programu jądrowego i wymiana doświadczeń. Współpraca z PAA umożliwi jeszcze lepsze przygotowanie naszej kadry oraz procesu kształcenia w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz na implementację prowadzonych w AGH badań w tym obszarze. A mamy tutaj bogate doświadczenie zarówno w obszarze samej technologii reaktorów jądrowych, ale też szeregu pokrewnych zagadnień istotnych dla programu jądrowego takich jak zastosowania technik jądrowych, ochrona radiologiczna czy badania materiałów na potrzeby energetyki jądrowej.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Głowacki dodaje:

– Kwestia wzmocnienia kadrowego jest obecnie dla nas kluczowa. Jako organ dozoru jądrowego, który pełni nadzór nad obiektami jądrowymi w Polsce, kontroluje już blisko osiem tysięcy działalności, które w Polsce wykorzystują promieniowanie jonizujące, ma nadzorować budowę a następnie działalność elektrowni jądrowych w kraju, stawiamy na wykwalifikowaną i wyedukowaną kadrę. Obecnie na rynku pracy brakuje specjalistów z pożądanymi w sektorze jądrowym kompetencjami. Dlatego każda inicjatywa, która wspiera proces kształcenia w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest dla Państwowej Agencji Atomistyki szczególnie cenna. Cieszymy się, że naszym partnerem w tym strategicznym obszarze jest ciesząca się doskonałą renomą Akademia Górniczo-Hutnicza.

AGH w Krakowie ma już od kilkudziesięciu lat w swojej ofercie kształcenie w obszarze energetyki jądrowej. W odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie od tego roku akademickiego energetyka jądrowa została wydzielona jako osobny kierunek studiów drugiego stopnia prowadzony na Wydziale Energetyki i Paliw.

Sygnatariuszami umowy byli Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski oraz Prezes PAA Andrzej Głowacki.

Stopka