Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

ACMiN AGH otworzyło laboratoria z okazji 10. urodzin

Biały tort udekorowany dziesięcioma świeczkami

Tort przygotowany z okazji obchodów 10-lecia ACMiN AGH, fot. Andrii Naumov

ACMiN AGH otworzyło laboratoria z okazji 10. urodzin

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH świętuje 10-lecie swojego istnienia. Oficjalne obchody zorganizowane przez centrum były nie tylko okazją do uczczenia jubileuszu kawałkiem tortu i kieliszkiem szampana. Uroczystościom towarzyszył dzień otwarty, w trakcie którego wszyscy zainteresowani mogli zwiedzić wybrane laboratoria i porozmawiać z ich opiekunami, a nawet przebadać w nich przyniesione przez siebie próbki.

Przybyli do ACMiN pracownicy naukowi, doktoranci i studenci mogli np. odwiedzić Laboratorium Badań w Ultra-Niskich Temperaturach, wyposażone m.in. w chłodziarkę rozcieńczalnikową 3He/4He ze zintegrowanym magnesem nadprzewodzącym. Aparatura, która służy m.in. do badań materiałów nadprzewodnikowych, pozwala na ustabilizowanie próbki nawet w temperaturze bliskiej zera absolutnego (-273,15 C) oraz wytworzenie pola magnetycznego o wartości 14 T.

Zwiedzanie laboratorium Laboratorium Badań w Ultra-Niskich Temperaturach. W tle widoczna chłodziarka rozcieńczalnikowa z systemem chłodzenia w obiegu zamkniętym z zintegrowanym magnesem nadprzewodzącym, fot. Andrii Naumov

 Grupa mężczyzn stoi tyłem do zdjęcia, słuchając innego mężczyzny stojącego przodem. Za mężczyzną znajduje się aparatura, której częścią jest pionowo stojący cylinder

Jednym z przystanków w trakcie zwiedzania było też Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Tunelowej, które dysponuje aparatem umożliwiający obrazowanie powierzchni przewodzących próbek z rozdzielczością do kilku atomów. Zgromadzona tu aparatura umożliwia także uzyskanie informacji o lokalnej strukturze elektronowej próbek przez pomiar obsadzonych i nieobsadzonych stanów elektronowych blisko powierzchni Fermiego.

Monitor pokazuje obraz ostrza wbijającego się w próbkę. Obok monitora stoi mężczyzna demonstrujący ostrze oraz inny mężczyzna

Demonstrowanie możliwości skaningowej mikroskopii tunelowej, fot. Marianna Cielecka

Uczestnicy mogli również wysłuchać krótkiego wykładu prof. dr. hab. inż. Marka Przybylskiego, dyrektora ACMiN, który podsumował dziesięć lat funkcjonowania kierowanej przez siebie jednostki. Naukowiec przypomniał, że ideą leżącą u podstaw powstania ACMiN było wsparcie rozwoju innowacyjnej gospodarki poprzez zakup i udostępnienie specjalistycznej aparatury badawczej. Przy powołaniu jednostki opierano się na doświadczeniu podobnych centrów działających w Stanach Zjednoczonych. Szef ACMiN podkreślił, że specjalistyczne laboratoria nie mogłyby funkcjonować bez dobrze wyszkolonej kadry. Jak bowiem zwrócił uwagę, obsługa urządzeń oraz przygotowanie próbek jest w tym przypadku sztuką samą w sobie.

Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, dyrektor ACMiN AGH, fot. Andrii Naumov

Starszy siwy mężcyzna w garniturze wygłasza przemówienie

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH powstało w 2013 roku. Prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie nowoczesnej inżynierii, fizyki i chemii materiałów, nanodiagnostyki materiałowej i nanotechnologii. Pracownicy współpracują z jednostkami AGH i innymi instytucjami naukowymi oraz podmiotami zewnętrznymi, jak też prowadzą własne badania. Centrum prowadzi także działalność dydaktyczną oraz posiada własnych doktorantów Szkoły Doktorskiej AGH.

Stopka