Struktura AGH

Struktura Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje następujące jednostki organizacyjne: