Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Informacja o numerach telefonów
T: +48 12 617 22 22
T: +48 12 617 33 33 

Informacje dla kandydatów na studia I i II stopnia posiadających polskie obywatelstwo

Serwis dla kandydatów

 

 

 

Centrum Rekrutacji

www.kandydaci.agh.edu.pl

T: +48 12 617 36 84

(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)

E: rekrutacja@agh.edu.pl

www.cr.agh.edu.pl

E: cr@agh.edu.pl

T: +48 12 617 49 86

Informacje dla kandydatów na studia I i II stopnia bez polskiego obywatelstwa

Dział Studentów Zagranicznych

 

 

Informacje dla studentów

Studia stacjonarne

T: +48 12 617 32 61
E: dzn@agh.edu.pl
www.dzn.agh.edu.pl

Studia niestacjonarne

T: +48 12 617 48 95
E: dzn@agh.edu.pl

Studia podyplomowe

T: +48 12 617 32 81
E: kbrzoz@agh.edu.pl

Studia doktoranckie

T: +48 12 617 31 57
T: +48 12 617 24 49

E: mpyzik@agh.edu.pl

E: emiliaw@agh.edu.pl

Dane kontaktowe dziekanatów na wydziałach.

Informacje dotyczące promocji

Centrum Komunikacji i Marketingu
Dyrektor: mgr inż. Barbara Jezierska

Redakcja strony internetowej AGH

mgr inż. Maciej Tomczyk

 

 

mgr Katarzyna Wrzoszczyk

 

 

mgr Marianna Cielecka

T: +48 12 617 48 97
E: mtomczyk@agh.edu.pl

 

T: +48 12 617 35 41
E: katwrz@agh.edu.pl

 

T +48 12 617 49 38
E: cielecka@agh.edu.pl

 

Informacje dla mediów

mgr Anna Żmuda-Muszyńska
Rzecznik Prasowy AGH

T: +48 12 617 25 45
T: +48 605 109 858
E: azmuda@agh.edu.pl
E: rzecznik@agh.edu.pl

 

mgr Natalia Bujak

T: +48 12 617 49 22
T: +48 885 983 082
E: natalia.bujak@agh.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr Tomasz Józefko

T: +48 12 617 53 25
E: iodo@agh.edu.pl

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
A-0, III p., pok. 323