Profesor Honorowy AGH

Tytuł Profesora Honorowego AGH nadaje się wybitnym uczonym, twórcom techniki oraz innym osobom, które są czynnymi lub emerytowanymi pracownikami uczelni zgodnie z art. 71 ust. 1 i 3 Statutu AGH. Kandydat do tytułu musi posiadać stopień naukowy doktora.

Nadanie godności Profesora Honorowego AGH odbywa się podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii.

Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu przyznawania tytułu oraz uroczystości znajdują się w Księdze Tradycji dostępnej w Rektoracie AGH.
 
Tytuły Profesora Honorowego AGH nadano następującym osobom: