Doktorzy Honoris Causa

Doctor honoris causa (z łac. dla zaszczytu) - honorowy tytuł naukowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym i naukowym.
 
Nadanie tytułu doctora honoris causa w Akademii Górniczo-Hutniczej odbywa się podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii. Szczegóły na temat zasad przyznawania tytułu oraz uroczystości znajdą Państwo w Księdze tradycji dostępnej w Rektoracie AGH.