Organizacja roku akademickiego 2019/2020

1 października do 16 lutego – semestr zimowy

1 października do 28 stycznia – zajęcia semestru zimowego*

23 grudnia do 2 stycznia – wakacje zimowe (ferie świąteczne)

29 stycznia do 9 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa

10 lutego do 16 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

17 lutego do 23 lutego – przerwa międzysemestralna

 

24 lutego do 30 września – semestr letni

24 lutego do 21 czerwca – zajęcia semestru letniego**

9 kwietnia do 14 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)

22 czerwca do 12 lipca  – letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa

13 lipca do 30 sierpnia – wakacje letnie

31 sierpnia do 20 września – letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

UWAGA: kalendarz został zaktualizowany zgodnie z wytycznymi w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i organizacji kształcenia (plik pdf)

* 3 stycznia 2020 r. może być wolny od zajęć dydaktycznych pod warunkiem odrobienia zajęć przypadających w ten dzień po uzgodnieniu pomiędzy prowadzącym te zajęcia oraz uczestniczącymi w nich studentami.

* 7 stycznia 2020 r. (wtorek) zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonych dla poniedziałku.

** 10 czerwca 2020 r. (środa) zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku.


19 października 2019 r.
– uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji 100-lecia AGH oraz 101 Inauguracji Roku Akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)


Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada, 11 listopada, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 11 czerwca


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 18 października, 31 października, 12 czerwca

 

Okres od 16 do 30 września 2020 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.