Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) AGH realizuje pięć działań w obszarze kształcenia.

 

1. Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi:

 • Utworzenie „Badawczej ścieżka kształcenia” skierowanej do najzdolniejszych studentów. Taka forma pozwala na elastyczne łączenie studiów z pracą naukowo-badawczą.
 • Umożliwienie studentom zaliczenia części punktów ECTS na podstawie udziału w projektach studenckich realizowanych m.in.:

  • w ramach programu „Grant Rektora AGH”,
  • w ramach grantów swoich opiekunów naukowych,
  • w kołach naukowych.

 • Włączenie do Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych grupy przedmiotów innowacyjnych, które pozwalają śledzić współczesne odkrycia w dyscyplinach naukowych.

 • Uruchomienie nowych kierunków studiów, m.in. poświęconych sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu i analizie danych: „Informatyka i systemy inteligentne” czy „Informatyka i data science”.


2.
Modernizacja Systemu Jakości Kształcenia, której celem jest dostosowywanie procesu kształcenia do zmieniających się potrzeb.


3.
Studia ukierunkowane na rozwój najzdolniejszych studentów. Efektem tego działania jest m.in. Program „Prymusi AGH”, w ramach którego uczelnia oferuje najlepszym studentom specjalny pakiet korzyści.


4.
Umiędzynarodowienie procesu kształcenia:

 • Uruchomienie platformy zawierającej oferty wymiany międzynarodowej, benefity, stypendia.
 • System stałego zapraszania zagranicznych ekspertów w dziedzinie nowoczesnych metod dydaktycznych.
 • Wprowadzenie do programów studiów, zwłaszcza II stopnia, modułów i przedmiotów prowadzonych przez specjalistów o światowej renomie.


5.
Dydaktyka na najwyższym poziomie: istotnym elementem programu są szkolenia i konsultacje dla naukowców, tak aby – poprzez wprowadzane nowe metody i narzędzia dydaktyczne – zajęcia były jak najbardziej rozwijające.

Szczegółowe informacje: