Wykaz Lokalnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (LABI)

Nazwisko i imię

Kontakt

Jednostka
(obszar działania)

Małgorzata Zaremba

zaremba@agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Jarosław Nowak

nowak@metal.agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Marek Sołek

somar@agh.edu.pl

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej

Monika Wiśniewska

wiman@agh.edu.pl

Wydział Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji

Katarzyna Kaczorowska

kknapik@agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki

Beata Perek

bperek@geol.agh.edu.pl

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zdzisław Sobczyk

zsobczyk@agh.edu.pl

 

Wydział Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska

Jolanta Natanek

jnatanek@agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki

Agnieszka Malinowska

agnieszk@agh.edu.pl

Wydział Odlewnictwa

Mirosław Dyczkowski

dyczko@agh.edu.pl

Wydział Metali Nieżelaznych

Agnieszka Hudaszek

hudaszek@agh.edu.pl

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Kamil Czajka

kczajka@zarz.agh.edu.pl

Wydział Zarządzania

Maciej Skiba

mskiba@agh.edu.pl

Wydział Energetyki
i Paliw

Beata Ryczek

beata@agh.edu.pl

Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej

Aleksandra Chomentowska

aleksandra.chomentowska@agh.edu.pl

Wydział Matematyki Stosowanej

Anna Kulpa-Ogdowska

akulpa@agh.edu.pl

Wydział Humanistyczny

Anna Sikora

ansikora@agh.edu.pl

Akademickie Centrum Materiałów
i Nanotechnologii

PION REKTORA

Katarzyna Niziołek-Jarominek

niziolek@agh.edu.pl

Centrum Rozwiązań Informatycznych

PION KSZTAŁCENIA

Agnieszka Chrząszcz

agniech@agh.edu.pl

Centrum e-Learningu

Agnieszka Ślusarczyk

agaslus@agh.edu.pl

Centrum Organizacji Kształcenia

Marian Skwarczek

Marian.Skwarczek@agh.edu.pl

Centrum Rekrutacji

Monika Domańska

mdoman@agh.edu.pl

 

Centrum Karier

Anna Zacharska

azach@agh.edu.pl

Studium Języków Obcych

PION SPRAW STUDENCKICH

Dorota Mizerska

dorotami@agh.edu.pl

Centrum Spraw Studenckich

Katarzyna Grodzicka

grodzicka@agh.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Albert Czyż

aczyz@agh.edu.pl

Miasteczko Studenckie AGH

 Beata Komenda

beata.komenda@agh.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

PION NAUKI

Maria Garczyńska

maria.garczynska@bg.agh.edu.pl

Biblioteka Główna

Michał Skotniczny

mskot@agh.edu.pl

Centrum Obsługi Nauki

Julia Strzyżewska

juliast@agh.edu.pl

Wydawnictwa AGH

PION WSPÓŁPRACY

Adam Lichota

alichota@agh.edu.pl

Centrum Obsługi Projektów AGH

PION OGÓLNY

Magdalena Jurczyk

mjurczyk@agh.edu.pl

Dział Kadr , Dział Płac, Sekcja Gospodarki Funduszem Płac , Sekcja Ubezpieczeń Społecznych

Ewa Kojder-Ogarek

ekojder@agh.edu.pl

Dział Socjalno-Bytowy

PION KANCLERZA

Maciej Wojtaszek

mawoj@agh.edu.pl

Dział Ekonomiczny, Biuro Kanclerza, Dział Organizacyjny

Joanna Ćwiertnia

jcwiert@agh.edu.pl

Dział Zamówień Publicznych

Marta Świątek

swiatek@agh.edu.pl

Sektor Techniczny

 Dariusz Piechota

piechota@agh.edu.pl

Straż AGH , Dział Administracji Obiektami, Dział Utrzymania Terenu, Dział Gospodarki Nieruchomościami, Dział Obsługi Uczelni

Beata Przybyłowska-Stanek

stanek@agh.edu.pl

Basen AGH