Przejdź do treści Przejdź do stopki
Odeszli

Zmarł prof. Zbigniew Sitek

Zmarł prof. Zbigniew Sitek

Z żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Zbigniewa Sitka, emerytowanego pracownika Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, specjalisty w zakresie fotogrametrii, teledetekcji lotniczej i satelitarnej.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sitek urodził się w Kamienicy Polskiej 14. kwietnia 1928 r. Studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH ukończył w 1954 r. Doktorat obronił w 1962 r., a habilitował się w 1966 r. W latach 1963–1965 był stypendystą w National Research Council of Canada, gdzie poznał najnowsze trendy w rozwoju fotogrametrii. 10 lat później wrócił do Ottawy na niemal rok jako visiting profesor.

Na Wydziale Geodezji Górniczej pełnił funkcje: kierownika Zakładu Fotogrametrii (1961–1992), prodziekana (1969–1972), dziekana (1972–1975). Od 1969 r. był członkiem Komitetu Geodezji PAN, a w latach 1985–1989 – jego wiceprzewodniczącym. Aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Fotogrametrii i Teledetekcji, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego (1968–1983) i przewodniczącego (1983–1989). Jako jedyny Polak kierował, w latach 1974–1980, pracami Komisji VI Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing – ISPRS). Był organizatorem międzynarodowych sympozjów fotogrametrycznych w Krakowie (w latach 1974, 1975, 1978, 1979) i w Szczecinie (1985 r.). Współorganizował kongres w Ottawie (1972), Helsinkach (1976) i Hamburgu (1980).

W 1974 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1982 profesorem zwyczajnym. W AGH wykładał głównie fotogrametrię. Wypromował dziewięciu doktorów. Był pierwszym kuratorem Funduszu Nagród i Stypendiów Fanni i Teodora Blachutów, który działa przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. 

Profesor Zbigniew Sitek był prekursorem wykorzystania zwykłych aparatów fotograficznych do wykonywania pomiarów inżynierskich. Opracował metodę fotogrametrycznych pomiarów w kopalniach odkrywkowych, metodę fotogrametrycznej inwentaryzacji obiektów architektonicznych. Badał i szeroko propagował wykorzystanie technik ortofoto i stereoortofoto.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje blisko 200 prac, artykułów, monografii, w tym 17 wydawnictw książkowych i 12 podręczników. Pod Jego redakcją ukazał się pięciojęzyczny Terminologiczny Słownik Fotogrametryczny.

Stopka