Przejdź do treści Przejdź do stopki
Odeszli

dr hab. Janusz Molis

dr hab. Janusz Molis

18 maja 2023 r. zmarł dr hab. Janusz Molis, adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania.

Urodził się w 1975 r. w Częstochowie. W 1994 r. rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zakończył z wynikiem bardzo dobrym w 1999 r. Pracę magisterską, pt. Warunek w czynności cywilnoprawnej, której promotorem był prof. Edwarda Drozda, obronił z wynikiem summa cuma laude. Studia doktoranckie na tym samym wydziale rozpoczął w 2001 r. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 2004 r. Tematem dysertacji, przygotowanej pod opieką prof. Wojciecha Pyzioła była Umowa kredytu bankowego – analiza konstrukcji. W okresie studiów doktoranckich odbywał stypendia w Wiedniu (Austria), Bambergu (Niemcy) i St. Petersburgu (Rosja). Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych otrzymał w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ – monografia hab. pt. Kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym.

Karierę zawodową i działalność naukowo-prawniczą rozpoczął tuż po studiach, w 2000 r., w kierowanym przez prof. Fryderyka Zolla Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego UJ, gdzie zajmował się m. in.: analizą szczegółowych zagadnień z zakresu praktyki bankowej, opracowywaniem projektów klauzul regulaminów bankowych oraz sporządzaniem opinii prawnych dla banków i innych instytucji. W tym samym czasie praktykował w zawodzie prawniczym w kancelarii mec. Jana Halkiewicza. We wrześniu 2000 r. został członkiem redakcji czasopisma „Transformacje Prawa Prywatnego”.

W 2001 r. na zaproszenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. Tadeusza Włudyki podjął współpracę w Pracowni Prawa Gospodarczego AGH. Następnie został zatrudniony na stanowisku asystenta, a potem adiunkta na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Katedrze Telekomunikacji kierowanej przez prof. Andrzeja Pacha.

W 2005 r., decyzją Rektora AGH został przeniesiony na Wydział Zarządzania, gdzie pod kierownictwem prof. Lidii Zbiegień-Maciąg pracował w Katedrze Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego (obecnie Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym).

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną prowadził aktywną praktykę. W 2011 r. został adwokatem (Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie) – specjalizacja prawo cywilne, prywatne i publiczne prawo gospodarcze, prawo karne gospodarcze.

Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz bankowego. 

Był szlachetnym człowiekiem, uczciwym kolegą i niezwykle wartościowym nauczycielem akademickim.

Stopka