24.11.2021

Oprogramowanie i narzędzia do analiz numerycznych na platformie ANSYS Workbench


W ramach Działania 16 projektu IDUB, został zakupiony program ANSYS w wersji Academic Multiphysics Campus Solution obejmujący 25 licencji badawczych i 250 dydaktycznych wraz z usługą wsparcia technicznego TECS na okres 5 lat. Oprogramowanie w tej wersji można wykorzystywać zarówno do badań jak i dydaktyki.

Licencja ANSYS Research dla pracowników, będzie udostępniana przez CRI.

Szczegółowe informacje na temat zakupionych pakietów oraz możliwości oprogramowania