Skip to content ↓

RODO i przygotowanie umowy cywilnoprawnej zawieranej z osobą fizyczną

Standardowa umowa cywilnoprawna

zawierana we wszystkich przypadkach poza realizacją umów finansowanych ze środków NCN, NCBIR.

nie ma potrzeby załączania do umowy informacji o przetwarzaniu danych osobowych (dawna nazwa „klauzula informacyjna”). W aktualnie obowiązujących wzorach umów cywilnoprawnych zawarte są podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz odesłanie do zakładki Ochrona danych osobowych na stronie internetowej Uczelni, gdzie znajduje się pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zawieraną umową.

Umowa cywilnoprawna zawierana w ramach realizacji projektu

finansowanego ze środków NCN, NCBIR (przypadek szczególny).

Należy pobrać wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (składający się z dwóch części A i B), uzupełnić i załączyć do umowy. W przypadku zawierania kolejnych umów z tą samą osobą, w ramach tego samego projektu nie ma potrzeby załączać ponownie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Stopka