Skip to content ↓

Rada programowa

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda

Prof. Tomasz Bajda pracuje na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, gdzie jest Prodziekanem ds. Współpracy i Nauki. Zajmuje się badaniami nad zastosowaniem materiałów geologicznych (skał, minerałów) w praktyce przemysłowej, a także w inżynierii i ochronie środowiska. Jego zainteresowania naukowe dotyczą tu przede wszystkim wykorzystania odpadów przemysłowych do wytworzenia nowych pełnowartościowych produktów. Zajmuje się rekultywacją terenów zdegradowanych przy użyciu mineralnych materiałów funkcjonalizowanych, czyli zmodyfikowanych w taki sposób, aby dopasować ich właściwości do danego zastosowania. Wybór takiej problematyki badawczej ma swoje uzasadnienie – innowacyjne technologie oparte na geomateriałach są szansą na rozwój gospodarczy kraju, wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu na rynkach światowych oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.

Działalność naukową prof. Tomasz Bajda dopełnia działalnością popularyzacyjną. Jako Pełnomocnik Rektora AGH organizował w latach 2017-2019 pokazy i prezentacje na Pikniku Nauki w Warszawie. Był autorem publikacji popularno-naukowych w czasopismach "Express Przemysłowy", "Przegląd Komunalny" oraz na portalach internetowych. Problematykę wykorzystania geomateriałów w inżynierii środowiska upowszechniał w wywiadach dla Polskiego Radia, w których dzielił się z słuchaczami wynikami badań naukowych. Popularyzacja wiedzy to dla niego nade wszystko przekazywanie zdobyczy nauki w sposób zrozumiały dla każdego i pokazywanie jej praktycznego przełożenia na nasze życie. Bardzo ważne jest dla niego dzielenie się tym, czego dowiedział się od swoich nauczycieli i co dała mu praca badawcza, a zarazem propagowanie wiarygodnych źródeł wiedzy naukowej.


Członkini Rady

Dr hab. inż. Maria Maj, prof. AGH

Prof. Maria Maj jest absolwentką dawnego Wydziału Metalurgicznego AGH (obecnie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej). Pracuje na Wydziale Odlewnictwa, na którym w latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. studenckich. Jej badania koncentrują się na jednoznacznej charakterystyce tworzyw pod względem szeroko pojętych właściwości mechanicznych. W swojej działalności naukowej podkreśla istotne znaczenie porównywania eksperymentu z obliczeniami – stąd jej duże zainteresowanie badaniami elastooptycznymi, które w bardzo poglądowy i stosunkowo szybki sposób pozwalają określić stan naprężenia i porównywać wyniki doświadczenia z obliczeniami metodą elementów skończonych (MES).

Działalność popularyzatorska prof. Marii Maj zaczęła się w roku 2008, kiedy jako Prodziekan ds. studenckich zajęła się promocją Wydziału Odlewnictwa. Od tego momentu wielokrotnie występowała publicznie z prezentacjami promującymi działalność swojej jednostki, a także wygłaszała wykłady inauguracyjne zarówno w ramach wydziału, jak i całej uczelni. Posiada również cenne doświadczenie jako aktywny uczestnik Uniwersytetu Otwartego, na którym przedstawiła prezentację pod nazwą "Technika a muzyka", łącząc ze sobą dwa różne światy: nauki oraz sztuki. Rzeczą godną uwagi jest przy tym propagowanie przez nią wzbogacenia oferty kształcenia na akademii o przedmioty humanistyczne czy innowacyjne. Szczególnie istotne jest dla niej także indywidualne podejście do studenta i możliwość wypracowywania wspólnych sposobów komunikacji oraz wzajemnych relacji, opierających się na szczerości. Stąd też jej zainteresowanie nowoczesnymi metodami dydaktycznym, w tym tutoringiem.


Członek Rady

Dr inż. Paweł Janowski

Dr Paweł Janowski jest fizykiem jądrowym pracującym na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej, na którym jako adiunkt dydaktyczny kieruje obecnie Pracownią Demonstracji Fizycznych. Naukowo zajmował się promieniotwórczością w środowisku. Jego działalność badawcza, prowadzona w IFJ PAN, dotyczyła pomiarów stężenia promieniotwórczego jodu i cezu w powietrzu po wybuchach jądrowych i awariach reaktorów. Tego typu substancje i ich zastosowania interesowały go od zawsze, prowadząc go w końcu na studia z fizyki. Dziś jednym z jego celów życiowych jest z kolei uprzystępnianie wiedzy o promieniotwórczości.

Osiągnięcia dr. Pawła Janowskiego w dziedzinie upowszechniania nauki są znaczne, co potwierdzają otrzymane wyróżnienia – Medal Ernsta za Popularyzację Fizyki, Nagroda im. Prof. Taklińskiego czy zakwalifikowanie do finału konkursu Popularyzator Nauki PAP. Jego działalność popularyzatorska obejmuje na przykład wykłady najeżone demonstracjami oraz doświadczeniami, które prowadzi dla wszystkich: od przedszkola po Uniwersytet Trzeciego Wieku. Udziela również wywiadów do radia, kręci filmy i projektuje wystawy interaktywne w Muzeum AGH. Szczególne miejsce zajmuje w nich zawsze fizyka jądrowa, którą przybliża swoją walizką atomową – jej wyposażenie nieraz zadziwia słuchaczy. Według niego stuletni model szkoły zniechęca do odkrywania praw przyrody. Wykłady popularne mogą natomiast stanowić odskocznię od schematycznego programu, pokazując, że nauka nie jest trudnym przedmiotem w szkole, lecz wydzieraniem światu jego tajemnic i wykorzystywaniem ich w życiu. Co więcej, oprócz fascynacji otaczającym światem, mogą też dać słuchaczom pewien zaczyn wiedzy, za pomocą której sami porwą innych do rozwijania pasji w owym kierunku.


Członkini Rady

Mgr inż. Barbara Jezierska

Barbara Jezierska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki i studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania. Na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pełni funkcję dyrektora Centrum Komunikacji i Marketingu, które koordynuje projekt "AGH NAUKA spotkania". Była pomysłodawczynią różnorodnych inicjatyw, mających na celu upowszechnianie wiedzy i popularyzację nauki. Poza promocją uniwersytetu, o którą troszczy się zawodowo od lat, ważne jest dla niej zaangażowanie uczelni w życie społeczne. Ma przed sobą wizję nowoczesnej akademii, będącej z jednej strony międzynarodowym ośrodkiem naukowym, a z drugiej strony instytucją otwartą na wyzwania zmieniającego się świata. Za szczególnie ważne uważa przy tym stworzenie wspólnej platformy komunikacji pomiędzy uniwersytetem a otoczeniem, która byłaby miejscem rozmowy, a także twórczej wymiany myśli. To właśnie według niej stanowi cel nowego projektu, polegającego na spotkaniach pracowników naukowych z osobami ciekawymi świata i badań prowadzonych na AGH. Jako entuzjastka nowych technologii, doświadczona w dziedzinie marketingu oraz organizacji wydarzeń, podkreśla również znaczenie wielokanałowego upowszechniania wiedzy, krytycznego myślenia czy metody naukowej. Dlatego cieszy się, że będzie mogła wrócić do ciekawych spotkań z naukowcami poprzez nagrania, które zostaną udostępnione na kanale jej uczelni.

Stopka