Skip to content ↓

Świat w dobie AI

Ja daleko jesteśmy od wynalezienia OGÓLNEJ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI? Czy można wykreślić CZERWONE LINIE dla rozwoju AI? Jak sztuczna inteligencja zmieni RYNEK PRACY?

Sztuczna inteligencja: kierunki rozwoju, czerwone linie i wpływ na ludzkość

Postęp w zakresie rozwoju modeli generatywnej AI, z których największą popularność zyskał ChatGPT, wzmacnia oczekiwania dotyczące wynalezienia ogólnej sztucznej inteligencji, która posiadałaby wszystkie przymioty ludzkiego umysłu i byłaby zdolna działać w pełni autonomicznie. Nie wszystkim jednak w smak, że ich dzieła wykorzystywane są do szkolenia AI, czemu dają wyraz w kolejnych pozwach sądowych o naruszenie praw autorskich. Również prawodawcy podejmują działania, żeby tryumfalny marsz sztucznej inteligencji nie podeptał po drodze ludzi. Podczas gdy jedni boją się, że AI zabierze im pracę, drudzy pytają, czy ogromne koszty utrzymania centrów obliczeniowych nie przewyższą potencjalnych zysków. Pytamy ekspertów, jak będzie wyglądał nowy świat w dobie AI, który rodzi się naszych oczach.

Dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. AGH
Dyrektor Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji i z-ca kierownika Katedry Automatyki i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na sztucznej inteligencji, w szczególności obszarach głębokiego uczenia, wykrywania anomalii, klasteryzacji oraz interpretowalności i wyjaśnialności rozwiązań. Jest koordynatorem projektu ARTIQ – Centrum AI finansowanego przez NCN oraz NCBiR, a także ekspertem Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe (CLAIRE).

Prof. dr hab. Paweł Lula
Pracuje w Katedrze Systemów Obliczeniowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Do jego zainteresowań naukowych należą eksploracyjne metody analizy danych, analiza dokumentów tekstowych, metody sztucznej inteligencji oraz metody i narzędzia wsparcia procesów decyzyjnych. Jest autorem około 200 publikacji naukowo-badawczych. Członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

Dr Michał Araszkiewicz
Adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Wydziału i Administracji UJ. Radca prawny (acrlegal.pl). Specjalizuje się w prawnych zagadnieniach sztucznej inteligencji, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i szeroko pojętej informacji, a w pracy naukowej w obliczeniowym modelowaniu rozumowań prawniczych. Członek Executive Committee International Association for Artificial Intelligence and Law (iaail.org) oraz zarządu JURIX  - The Foundation for Legal Knowledge Based Systems.

Stopka