Skip to content ↓

Co nas truje w miejskim środowisku?

Czy POZOSTAŁOŚCI FARMACEUTYKÓW I SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH przedostające się do środowiska mogą wpływać na nasze zdrowie? Jakie PRAWA FIZYCZNE stoją za działaniem urządzeń prowadzących POMIARY JAKOŚCI POWIETRZA?

Mikrozanieczyszczenia organiczne – skąd się biorą i jaki mają na nas wpływ?

Mikrozanieczyszczenia należące do grupy tzw. emerging contaminants to potencjalnie niebezpieczne związki emitowane do środowiska w sposób ciągły. Do tej grupy należą między innymi pozostałości farmaceutyków, środków pielęgnacji osobistej czy też związków psychoaktywnych. Występują one w bardzo niskich poziomach stężeń i nie znamy do końca skutków ich obecności, co nie pozwala na wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych. Badania w tym zakresie wymagają zaangażowania naukowców z wielu dziedzin i wiążą się z wysokimi kosztami aparaturowymi.

Prelegentka w ramach wykładu opowie, co rozumiemy pod pojęciem „nowe chemiczne zanieczyszczenia” lub „nowo identyfikowane zanieczyszczenia”, a także jak wpływają one na środowisko, a co za tym idzie też jakość naszego życia.

Dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
Wykładowca na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej emisji mikrozanieczyszczeń oraz mikroplastików do środowiska, między innymi w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Prowadzi prace badawcze w zakresie zastosowania epidemiologii opartej na analizie ścieków jako źródła informacji o jakości życia ludności czy stopniu narażenia na zanieczyszczenia środowiska. Zajmuje się również badaniem składu chemicznego aerozoli atmosferycznych i ich wpływu na zdrowie oraz identyfikacją źródeł ich emisji.

Fizyka w pomiarach jakości powietrza

Problem złej jakości powietrza dotyka wielu mieszkańców Polski. Jest on mocno odczuwalny zwłaszcza na południu naszego kraju, w Krakowie. Często nie zdajemy sobie przy tym sprawy, że temat nie ogranicza się jedynie do pyłu zawieszonego, najczęściej obecnego w dyskursie publicznym.

Prelegent opowie, jak prowadzi się pomiary tego, czym na co dzień oddychamy. Za większością stosowanych metod kryje się naprawdę ciekawy kawałek fizyki. Okazuje się, że te na pierwszy rzut oka proste zjawiska przy bliższym spojrzeniu ujawniają swoją złożoność, co wymaga uwzględnienia w trakcie badań. Z drugiej strony, nawet z pozoru skomplikowane urządzenia pomiarowe opierają swoje działanie na elementarnych prawach fizyki.

Dr inż. Jakub Bartyzel
Pracuje w Zespole Fizyki Środowiska na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na dwóch kwestiach, które przyciągają obecnie uwagę opinii publicznej: gazach cieplarnianych i jakości powietrza. W obu przypadkach koncentruje się przede wszystkim na prowadzeniu pomiarów oraz budowie oraz doskonaleniu służących do tego urządzeń. Nie stroni także od analizy i interpretacji uzyskanych danych.

Stopka