Przejdź do treści Przejdź do stopki
Artykuły z kategorii Nauka

LIDERZY z AGH

Kolorowa grafika informacyjna z nazwą programu i organizatora.

LIDERZY z AGH

Ponad 8,5 mln zł na realizację projektów badawczo-rozwojowych trafi do sześciu młodych naukowców z AGH wyłonionych w XIII edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W tej edycji programu największa łączna kwota dofinansowania dla największej liczby projektów przypadła AGH.

Laureaci XIII edycji programu LIDER z AGH

 

 • kierownik projektu: dr inż. Remigiusz Błoniarz, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  tytuł projektu: Innowacyjna metoda wytwarzania układu intensyfikującego wymianę ciepła
  wysokość przyznanych środków: 1 368 725,00 zł
   
 • kierownik projektu: dr inż. Maciej Gubernat, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  tytuł projektu: Opracowanie nowej generacji dyszy silników rakietowych z materiału kompozytowego typu węgiel-węgiel
  wysokość przyznanych środków: 1 500 000,00 zł
   
 • kierownik projektu: dr inż. Dawid Kozień, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  tytuł projektu: Innowacyjne kompozyty węglikowo-borkowe typu Ultra High Temperature Ceramics otrzymywane in situ metodą spiekania reakcyjnego
  wysokość przyznanych środków: 1 440 750,00 zł
   
 • kierownik projektu: dr inż. Łukasz Lisiecki, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  tytuł projektu: Nowatorska technologia produkcji kompozytowych matryc kuźniczych dedykowanych dla odkuwek wielkogabarytowych kształtowanych w procesach wysokoenergetycznych
  wysokość przyznanych środków: 1 204 437,50 zł
   
 • kierownik projektu: dr inż. Łukasz Rakoczy, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  tytuł projektu: Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania oraz nakładania nowej generacji powłok nanokompozytowych z układu metal-ceramika przeznaczonych na komponenty lotnicze
  wysokość przyznanych środków: 1 497 586,25 zł
   
 • kierownik projektu: dr inż. Marek Wodziński, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  tytuł projektu: Innowacyjny system do projektowania i weryfikacji spersonalizowanych implantów czaszkowych oparty o sztuczną inteligencję i mieszaną rzeczywistość
  wysokość przyznanych środków: 1 500 000,00 zł 

LIDER jest programem skierowanym do doktorantów, nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora oraz doktorów, w tym habilitowanych, którzy uzyskali ten stopień naukowy nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 7 lat. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Do XIII edycji programu wpłynęły 303 wnioski, z których 290 spełniło kryteria oceny wstępnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Finansowanie otrzymało 49 projektów na łączną kwotę 71,3 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wyniosła 1,5 mln zł – taką sumę otrzyma sześciu naukowców.

Stopka